گلچین اشعار و نوحه های ذوقی

شاعر: ذوقی


نام نوحه:  زبانحال جناب رقیّه اثر: ذوقی
 
خرابـه گوشه‌سـی عمّـه گتـوردی جانه منی

گلون چکون سیزی تاری بیر اوزگه یانه منی

آچون قولومی قوری یرده جان‌ویروم راحت

گلنــده شمــر اونــا ویرمیـون نشـانه منی

یوزیمه سیلی ووروب قورخورام دوباره وورا

خرابــه‌ده گتـــوره آه و الأمانـــه منــی

آلانــدا معجـریمی گورمــوشم شقاوتینی

آتون دوشونده قُوووب چوخ اُویان بویانه منی

گلنــده شامــه پیــاده یــولی گَلَنمَـزدیم

وورا وورا گتـوروب عمّه بـو مکانـه منی

او قَدر قَمچی ووروب ایمدیده باشیم آغرور

چوخ اینجیدوب او ووران دمده تازیانه منی

دیورسـن عمّه بابـان کعبیـه ایدوبدی سفر

نه سـوزدی بـو گتـورور دمبدم فغانه منی

آتـا سفــر ایلینــده قیــزین ایـدلّه اسیـر

کـه باغلیوبلــه بــو حالیلـه ریسمانه منی

ز بس آجام سوسوزام عمّه جان یوخوم گلمز

غریبـه خـوار ایلیـوب گـردش زمانه منی

اؤزوم اسیـر بویوندا دوشاخه قولدا طناب

بو اهـل شام مسلمان بولولّه یا نه منی

نجـه روادی مسلمانـه بیـر بیلــه ذلّت

روا گوروبدی قَضـا بیلـه امتحانه منی

خصـوص ایدلّـه منه شامیـان شماتتلر

بولـه بوله بیر عزیـزه شـه جهانـه منی

حسیـن گلشنینـون نــوگل بهـاریدیم

سُموم ظلم یتـوردی عجب خزانه منی

هــزار? چمــن حُســن اکبــرم عمّه

اَجل قوییدی یئتیدیم او نوجـوانه منی

دوشنده مشکله سن ذوقیا چوخ آغلا منه

اَلونـده درگـه خـلاّقه دوت بهانه منی
 

 ----------------------------

/ 0 نظر / 103 بازدید