زندگینامه میرزا علی آقا دلخون خیابانی

زندگینامه مرحوم میرزا علی آقا دلخون خیابانی


مرحوم  حاج میرزا علی عطار خیابانی متخلص به دلخون یکی از شعرای با اخلاص و
شیرین زبان شهر تبریز می باشد. دلخون با لعلی و دلریش معاصر بوده و چنان چه
نقل می کنند به ویژه با دلریش دوستی نزدیکی داشته و هجو لعلی در دیوانش که
برای دلریش و دلخون آمده حاکی از این مسئله می باشد. او در حوالی میدان قطب
به شغل عطاری اشتغال داشت و منزلش هم بالاتر از تپلی باغ در کوچه ای که هنوز
به نام دلخون نامیده می شود زندگی میکرده و هیئت عزاداران دلخون که فعلا نیز از
هیئات معتبر شهر به حساب می آید توسط آن شاعر از هیئات محله خیابان جدا شده
و پس از فوت دلخون همان هیئت چند دهه تعطیل شد که بعد ها با سعی و کوشش
فرزندش محسن دلخون دوباره دایر و رونق بیشتری یافت که فعلا در قالب هیئات
 سینه زن عرب و زنجیر زنان (با مداحی حاج محمد علی مونسی) به فعالیت می پردازند.
دلخون پس از عمری خدمت در هیئات حسینی در سال ۱۳۰۵ شمسی به رحمت ایزدی
پیوست و در گورستان آش توکن(محل مدرسه شهید خیابانی) مدفون گردید.

/ 0 نظر / 11 بازدید