گلچین اشعار و نوحه های دلکشنام نوحه :قتلگاه  اثر : دلکش

 
دئ مرتضی‌یه ائی صبا حۆسئن یارالێ جان وئریر

اله‌ست ده ائتمیش عهدینین، وفاسینی نیشان وئریر
 
علی ولی-ی-ذوْالجلال، فله‌کده دود-ی-آهه باخ

رعییته قوْناق گله‌ن، کره‌ملی پادیشاهه باخ

اگه‌ر حۆسئینین ایستیسه‌ن، گل گوْد-ی-قتلگاهه باخ

گۆن ایستیسه‌نده تئشنه لب، خۇدایه ایمته‌حان وئریر
 
دوْلۇبدۇ کربلا چؤلۆ صئدای های-وْ-هوییله

قوْشۇن ائده‌للــه‌ر هلهه‌له، عجیبه گوْفتئگو ایله

حۆسئن دۆشۆبدۆ سجده‌یه، خوضوعیله خوشوعیله

خۇدای لامکانه اؤز، مرامینی نیشان وئریر
 
حۆسئینیوین قیتالینه، سیپاه-ی-کوْفر ائدیب قییام

قێلیج وۇراندێ اوْخ آتان، دۇتۇبدۇ دوْره‌سین تمام

نه اوْغلۇ وار نه قارداشێ، وحید دیر غریب ایمام

عداوه‌ت-ی-قدیمینی نیشان اوْ شامییان وئریر
 
بصیره‌تیله گؤرمیری، بیری شرار-ی-آهێ‌نێ

قوْیۇبلا چشم-ی-تر هامێ، عیال-ی-بی‌پناهینی

داشیله داش اۆره‌کلی‌له‌ر، وۇرۇبلا سجده‌گاهینی

صئدای وامحمدا، تمام-ی-قوْدسییان وئریر
 
خییال ائدیبدی شاه-ی-دین، وئره نمازه ایمتییاز

آلێبدێ قانیله وضو، قێلا اوْ حالیده نماز

قۇرۇب اوْ گیرداریده، چوْخۇر یئر اۆزره بزم-ی-راز

نهان-ی-سیرری عاله‌مه، اوْ نوعیله نیشان وئریر
 
شهین اوْ قانلێ صۆره‌تی، اوْلۇبدۇ جیلوه‌گاهئ نور

کلیم وارئثی ائدیب، چۇخۇر یئری مئثال-ی-طور

یۆزۆن قوْیۇبدۇ توْپراغا، دیلینده ذکر-ی-یا غفور

نجات-ی-امته دوعا، اوْ شاه-ی-اینس-وْ-جان وئریر
 
یئتیشدی جئبره‌ئیل اوْ دم، قانادێن ائتدی سایه‌بان

گؤز آچدێ حال-ی-سجده‌ده، عزیز-ی-حی‌یئ لامکان

گؤره‌ن کیمی اوْ سایه‌نی بۇیۇردۇ کیمسه‌ن، ائت بیان

سنین بۇ سایه سالماغێن، ویجودیمی نهان وئریر
 
ایمام-ی-کۆلل-ی-عاله‌مه، جواب وئردی جئبره‌ئیل

که ائی ویجودی طییئبی، اوْلان یارانمێشا دلیل

امین-ی-وحی-ی-خالئقه‌م، بۇ گۆنده گلمیشه‌م دخیل

ازه‌ل کی دایه شهپه‌رین، بۇ گۆنده سایه‌بان وئریر

 
بۇیۇردۇ شاه-ی-اینس-وْ-جان، چکیل کناره جبره‌ئیل!

گره‌ک بۇ حالیمه بابام، ائده نیظاره جبره‌ئیل

گؤره نه نوع سان وئریر، بده‌نده یاره جبره‌ئیل

بئله منه نئجه جفا، بۇ گۆن بۇ کوفییان وئریر
...
همیشه دلکئش ائتگیله‌ن توه‌سسول آل-ی-حئیده‌ره

حۆسئن دامه‌نین تۇتان، اوْلۇر اۇمۇد اوْ سروه‌ره

مودام نوحه یازگێلان، عزیزه شاه-ی-محشه‌ره

خۇدا اوْنۇن جزاسینه، بئهشت-ی-جاودان وئریر


--------------------------

/ 0 نظر / 43 بازدید