گلچین اشعار و نوحه های گنجی

شاعر: گنجی

نام نوحه : زبانحال جناب زینب‌ در کوچ از قتلگاه  اثر: گنجی
 
قارداش گیدورم شامه بو کشور سنون اولسون

بو کـرب و بلا مُلکی سراسر سنون اولسون

کوچ ایلییروخ کرب و بلادن بو زمان بیز

دفن ایلمدوخ سیزلری قالدوخ نگران بیز

قارداش‌بـاجیوخ بیـر آتادان بیر آنادان بیز

راضی دگلم جمله ستملر سنون اولسون

حیدردن اولوب چون سنه میراث شهادت

زهـراده قویوبـدور منه غم غصّه و مُحنت

بیربیر ایلیوم قـوی بـو مصیبتلـری قسمت

زنجیر منیم نیزه و خنجر سنون اولسون

قارداش ایدورم جسمووه هر قَدر نظاره

گلمـز بدنونــده عــدد زخــم شمـاره

نعشون باشینا قوی دولانوم بیرده دوباره

گوزیاشی منیم پیکر بی‌سر سنون اولسون

میندن یوخاری گر یارا سینونده سنون‌وار

یوز اونجه جگر داغی من غمزده‌نون وار

یانونــدا سنــون اکبــر گل‌پیرهنون وار

بیمار منیم قوی دیوم اکبر سنون اولسون

ایسترسـن علـی‌اصغـری بیحــدّ و زیاده

عطشاندی سو ویر ساخلا اونی کرب و بلاده

مَنلـن بـو سکینـه گیـده‌جاق شامه پیاده

بسدور بو سکینه منه اصغر سنون اولسون

دامـاد سنـون تـازه گلیـن زینب زارین

قوم‌اوستی سنون کُنج خرابه بو فکارین

کلثومی گوتورّم دولاناق کوفـه دیارین

عبّـاس علمـدار دلاور سنـون اولـسون

یئتمیش بیـره‌ دین‌وار شهدا دور و برینده

قرخ قاره گِیَن واردی بوخونین جگرینده

انـوار خــدا جلوه‌لنــور قانلــو سرینده

من مونس غم رأس مُنوّر سنون اولسون

شام اهلی بیزه عیش و طرب بزمی قورالّار

اهـل حرمـون بزم یزید ایچره دورالّار

پیغمبر اؤپَـن لبلــرووه چوب ویرالّار

من صبر ایدرم یاره‌لی لبلر سنون اولسون

کَهف آیه‌سینی سن اوخوسان شام و سحرگاه

منــده ایــدرم همدمیمــی ناله‌ئیلــن آه

امّــا آنــام‌اوغلــی بـو گراندور منه بالله

دشمنلر ایچینده بو حرملر سنون اولسون
 
-------------------------

/ 0 نظر / 60 بازدید