گلچین اشعار و نوحه های خادم عطار تبریزیشاعر : مرحوم خادم عطار تبریزی


نام نوحه : اربعین اثر : مرحوم خادم عطار تبریزی


کرب و بلایه چون یتوب غم کاروانی زینبون

عرش برینه اوج ایدوب اه و فغانی زینبون

     
قبراوسته اچدی باشینی جاری ایدوب گوز یاشینی

اوخشوب سوسوز قارداشینی ارتدی فغانی زینبون

     
یا من ذبیحا من قفا یا من قتیل الاشقیا

گلدی باجون دور یا اخا اول هوزبانی زینبون

    
ایله نظر عذاریمه بو دیده ای خون باریمه

گوزدن اخار رخساریمه اشگ روانی زینبون

    
شامه کیمی شمر دغا چوخ ایلیوب جور و جفا

تشریح ایده دلده اخا یوخدور توانی زینبون

     
اولدوخ اسیر قوم کین نه یاور ونه بیر معین

شمر اولدی قارداش شامجن چون ساربانی زینبون

    
قویموب بیزی اول کوفیان تا ایلیاخ اه و فغان

ایمدی گررک اولسون عیان سر نهانی زینبون

    
یوخدور وفا ایامیده اول قوم خون اشامیده

قالدی روقین شامیده ارام جانی زینبون

   
دفن ایلدیم با صد محن اوز کوینیون قیلدیم کفن

قاداش پوزولدی ظلمیلن بل گلستانی زینبون

   
اولدی خرابه منزیله نه سایبان نه حایلی

عرض ایتمگه یوخدور دلی بو ماجرانی زینبون

   
یارب به حق لافتی بو جمعه سن ایله عطا

زوار اولا اول قبره تا بو<<نوحه خوانی >>زینبون

-------------------------------------

/ 0 نظر / 87 بازدید