گلچین اشعار و نوحه های استاد نجمی

شاعر:نجمی

نام نوحه :خطاب حضرت زینب به اهل کوفه اثر: استاد نجمی
 
ای کوفـه‌لیلـر ائـدون مروت
    
داش آتمیون اول یارالی باشه

بسـدور اون‌ایکـی دگن جراحت  
   
بیـر یاره‌لــی ابتـلالی بـاشه

طغیان‌نـدن ایلیســوز جفـاده  
   
آیات اوخوری سـر جـداده

چوخ یـاره دگوبدی کربلاده  
           
بـو نیـزه ده‌کـی بلالـی باشه

بسدور کسیلوب سوسوز قفادن  
   
 صبـر دل آلوبـدی مصطفـادن

ظلـم ایلمیـون دویـون جفادن  
        
جسمیله دوشـن آرالـی بـاشه

بوباش گتوروب جهـانی درده  
        
وار منخسـف حالتـی قمـرده

قان کول گوروسوز چکوبدی پرده  
   
 افـلاک وفـا هـلالی بـاشه

دعوت ایلـدوز بونـی عـراقه  
         
 حرمت عجب ایلدوز قوناقه

ظلوموز دایانوبـدی نه رواقه  
        
 آز ظلم ائدون اول بلالی باشه

زینـب نجـه گلمز آه و زاره  
          
 تؤکمز نئجه خون دل عذاره

وار سجده گهینده تـازه یاره  
        
 بسـدور بو ستم وفالی باشه

بسدور الی جسمدن اوزولدی
    
 داش آننینا دگدی قان سوزولدی

رخسارینه نجم‌سا دوزولدی
         
رحم ایلیون اول یارالی باشه
 
---------------------------

/ 0 نظر / 97 بازدید