گلچین اشعار و نوحه های رحیم منزوی اردبیلی

 

به نظم کشیدن وقایع کربلا (واقعه نگاری) توسط شاعران مرثیه سرای ترک

گرچه نوحه اکثریت غالب آثار شاعران مرثیه سرای ترک را تشکیل می دهد که همانا برای

سینه زدن و زنجیر زدن در مراسمات عزاداری محرم استفاده می شود و در وزنهای مختلفی

که قابل اجرا و سینه زدن باشد سروده می شود اما در این میان آثار فراوانی نیز به

تشریح وقایع کربلا پرداخته و به نوعی واقعه نگاری صورت گرفته است و این اشعار دیگر

برای سینه زدن و زنجیر زدن نیست بلکه به عنوان روضه و شرح وقایع می باشد. شاعران

مرثیه سرای ترک در این ساحه نیز گوی سبقت را از همه ربوده و بهترین و غنی ترین آثار

را آفریده‌اند و طوری که تا حد جزئیات این مسائل را شکافته و وقایع را بازگو کرده

اند و البته که این آثار پر از لطائف ادبی است.

-------------------------------------

نام نوحه: وداع آخر امام حسین با حضرت زینب (س) اثر : مرحوم منزوی اردبیلی

ای خاندان-ی-عیصمته، زهرای ثانی زینبیم

آخر وداعیمدیر چاغێر، آل-ی-عبانی زینبیم


سلطانه دونیا تنگ اوْلار، انصار-وْ-یاوه‌رده‌ن سوْرا

جان-وْ-جهانی نئیلیره‌م، شئبه-ی-پیمبرده‌ن سوْرا

من ایچمه‌ره‌م دونیا سۇیۇن، شهزاده اکبرده‌ن سوْرا

لب تئشنه جان وئرره‌م تاپام آب-ی-بقانی زینبیم


دۆزدۆر چوْخ آغلار دهریده، بی‌کس باجێ قارداشێنا

امّا باجێ سن چوْخ اؤزون غرق ائیله‌مه گؤز یاشێنا

الله ریضاسی سن فقط، ال چک رقیّه‌م باشێنا

ساخلا اؤزون نازیله اوْل نازلێ بالانێ زینبیم


چوْخ آغلایێب آغلاتما سن بۇ دیده‌ی-ی-خونباریمی

آخر وداعیمده‌ن اؤزون آگاه ائله قێزلارێمێ

یێغ باشێما باشسێز قالان اطفال-ی-گۆل روخساریمی

ائعلان ائله بۆلبۆل‌لره فصل-ی-خزانی زینبیم


تئز-تئز یانێقلێ آهیله‌ن گؤینه‌تمه قلبیم یاره‌سین

قێزلارێ سسله ایندیده‌ن ائیله سوْیۇلماق چاره‌سین

بیربیر سوْیۇندۇر جامه‌سین، رأفتله آل گوشواره‌سین

گئیدیر دوباره اگنینه کؤهنه قبانی زینبیم


باجێ یئتیر پئیغامیمی اؤز عتره‌تیمه جابه‌جا

اوْلسۇن اسیر اوْلماغلێغا، آماده آل-ی-مصطفیٰ

من کؤهنه کؤینه‌ک گئیمیشه‌م سیزده گئیین کؤهنه قبا

قوْیماز بۇ لئشگه‌ر، چادُر-ی-زرّین نیقابی زینبیم


بیرده آماندێر زینبیم باش یوْلما مقتلده منه

شامه گئده‌نده باش آچێق لازیمدی اؤز زۆلفۆن سنه

تؤک زۆلفیوی روخساریوه قوْیما جمالون گؤرسه‌نه

چون مه یۆزۆن ائیله‌ر خجل شمس-ی-هُدانی زینبیم

سن‌سن پرستاری باجێ باشسێز قالان اولادیمێن

سن‌له‌ندی هر دردسری بۇ عترت-ی-ناشادیمین

شامێن یوْلۇندا جان سنین جان سیّد-ی-سجّادیمین

قوْیما اوْنا ایذا ائده، شئمر-وْ-سنانی زینبیم


دوشمن وۇراندا قێزلارێ قوْللارۇوۇ ائیله سپر

قوْیما اوْلارێ اینجیده، بۇ کوفیان-ی-بد سیَر

شئمرین الینده قمچیسی، گؤرسه رقیّه‌م غش ائده‌ر

بیر آه چکسه آغلادار، اهل-ی-سمانی زینبیم


حضرت زینب قارداشێنا جاواب وئریر:

سرعتله اوْلما عازم-ی-مئیدان حسینیم صبر ائله

جانیم گئده‌ن یوْللارۇوا، قۇربان حسینیم صبر ائله


قارداش بیلیرسن هئجریوه یوْخ قلب-ی-زینبده دؤزۆم

هئجران غمینده تاب ائدیم آیا نه نوعی من دؤزۆم

سن بیل آنام زهرا دایان گئتمه حسینیم وار سؤزۆم

ائتمه بۇ نوعی قلبیمی آلقان حسینیم صبر ائله


لطف ائیله یوْل اۆسته بیرآز وقتۇن یۇباندێر گئت حسین

هر نه سؤزۆن وار زینب-ی-مظلومه آندێر گئت حسین

گل بۇ بلالی زینبی باشه دوْلاندێر گئت حسین

قوْیما دالۇنجا گؤزلری گیریان حسینیم صبر ائله

سؤز یوْخ شماتت منصبی بیر رشته‌ی-ی-ارزنده‌دیر

مین نیسگیل امّا گئیدیگۇن بۇ کؤهنه پیراهنده‌دیر

سلطانه کؤهنه پیرهن، آیا نئجه زیبنده‌دیر

ائتدی بۇ نیسگیل قلبیمی سوزان حسینیم صبر ائله


یوْلما دئییرسن زۆلفیوی، سس چکمه گلمه شیوه‌نه

بس نئیلئیوم من بی‌نوا، سن باری بیر فکر ائت منه

چون یئددی قارداشدان بۇ گۆن، گؤز تیکمیشه‌م من بیر سنه

سن‌سن اۇمیدی زینبین، الآن حسینیم صبر ائله


ای چشم-ی-حوره توتییا، خاک-ی-قدوم-ی-اطیبون

زهرایه خاطیر صبر ائله بیر لحظه ساخلا مرکبون

خنجر بوْغازۇن اؤپمه‌میش قوْی گلسین اؤپسین زینبون

زهرا سؤزۆنده قالماسێن نُقصان حسینیم صبر ائله


تاپشێرمێسان اطفالیوه مهر-وْ-نوازش گؤرسه‌دیم

سسلیر هامێ بیرده‌ن منی بیلمه‌م کیمه من سس وئریم

هانسێن آلێم آغۇشیمه، هانسێ بالانێ دیندیریم

بۇ ماجرایه قالمێشام حئیران حسینیم صبر ائله


وئر اذن اؤزۆم سردار اوْلۇم، بۇ جمع-ی-سرگردانه من

نظم-وْ-نظامیله‌ن چکیم، آل‌اللهی مئیدانه من

زۆلفۆم الیمده یالواریم، بۇ لئشگه‌ر-ی-عُدوانه من

تا بلکه سنده‌ن ال چکه عُدوان حسینیم صبر ائله


----------------------------------------

نام نوحه : وداع امام حسین (ع) با دخترش  اثر : منزوی اردبیلی

سن آت اۆسته پای-ی-پییاده من

نــه قــده‌ر قـاچێـم دایـانێــم بـابـا

سنـی عمّه‌میـن جانـی بیر دایان

بــاشــۇوا گلیــم دوْلانێــم بــابــا


بۇ یوْل اۆسته ایستیره‌م اگله‌شیب

سنه بیرجه درد-ی-دل ائیلییه‌م

اؤلۆم ایسته جانێمێ قۇرتارۇم

داخێ سن‌سیز عالمی نئیلییه‌م

دئمه گوشواره‌می آلمۇسان

اۆره‌گیم سێنێبدی گیلئیلییه‌م

نه قده‌ر مصیبته تاب ائدبم

نه قده‌ر دؤزۆم دایانێم بابا

دایان ایندی قلب-ی-شریفیوی

بۇ یانێقلێ آهیله داغلا گئت

دؤشه‌نیم آیاغۇوا اؤلمه‌میش

باشێم اۆسته اگله‌شیب آغلا گئت

گئدیسه‌ن دالونجا باخانمێرام

ائله گؤزلریمی ده باغلا گئت

گؤزۆ باغلێ دۇت الیمی اؤزۆن

باشۇوا دۇرۇب دوْلانێم بابا


باشێمێ اۇجاتمێشێدێ منیم

باباجان بۇ سایه‌ی-ی-رحمتون

هامۇدان علاوه بۇ بی‌کسه

وارێدێ همیشه محبّتون

منه نسبت ایندی نده‌ن بئله

آزالێبدێ لطف-وْ-کرامتون

بۇ اَسفلی آیرێلێغێ مگر

نئجه ایندی سهل سانێم بابا


بۇ یوْل اۆسته من اوْتۇرۇم بابا

پوْزۇلان بۇ حالیوه آغلایێم

باشۇوا و یا دوْلانێم سنین

داغێلان جلالیوه آغلایێم

منی آل قۇجاغۇوا یۆز قوْیۇم

سارالان جمالیوه آغلایێم

اوْلا سینوْن اۆسته فدا سنه

یوْرۇلان ضعیفه جانیم بابا


وئر اجازه شئمره گئدیم دئییم

اۆره‌گیزده کینه‌نی اؤلدۆرۆن

نه یانێن شراره‌ی-ی-دوزَخه

نه ولیّ‌ ذوالمنی اؤلدۆرۆن

سنی گؤرسه‌دیم قوْشۇنا دئییم

بۇنۇ بوْشلایێن منی اؤلدۆرۆن

علی‌اصغریم کیمی اوْخلانام

سپه‌سن سمایه قانێم بابا


سؤزۆمۆ قبول ائله هیجر اوْدۇن

بابا خسته قلبیمه وۇرما سن

قوْی علیّ‌-ی-اصغریله یاتێم

منی آغلادێب بئله یوْرما سن

گؤتۆر ال دعا ائله قوْی اؤلۆم

منی اصغریمده‌ن آیێرما سن

دئمه‌سین هایاندا قالێب منیم

گئجه لای‌لای چالانێم بابا


بیلیسه‌ن محبّت اسیری‌یم

آتاسێزلێغا دؤزه بیلمیره‌م

منی سن سینوْندا بؤیۆتمۆسن

اته‌یوندان ال اۆزه بیلمیره‌م

سوْیۇنۇب بۇ شامێن اۇزاق یوْلۇن

من آیاق یالێن گزه بیلمیره‌م

گۆلۆ خاره تاپشێرێسان نئجه

دایانێم بۇ اوْددا یانێم بابا


وداع امام حسین (ع)با دخترش


قێزێم ایستیره‌م سیزی ترک ائده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم

منی چوْخ یۇباتما گره‌ک گئده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


سنیله‌ن گره‌ک گئده شامه بۇ

گۆنۆ قاره خاطیری رنجه‌لر

اؤپه‌جک بۇ قوْللارێوێ هله

گره-ی-طناب-ی-شکنجه‌لر

یێخاجاق یزیدی دمشقیده

یئره ذلّتیله بۇ پنجه‌لر

اوْلاجاق عمارتی مُنهدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی ساقی-ی-ازل ائیله‌ییب


بئله مست-ی-بزم-ی-الست-ی-حق

بوْغازێم قانێلا مرمّته

یئتیشه گره‌کدی شکست-ی-حق

سنی قوْرخما وۇرسا بۇ کوفییان

آلار انتقامیوی دست-ی-حق

آرادا خدا اؤزۆدۆر حَکَم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


آلاسان نتیجه قێزێم گره‌ک

سن اؤزۆن بۇ قانلێ قییامیده‌ن

سالاسان بنای-ی-حکومت-ی

اُمَوینی نظم-وْ-نظامیده‌ن

بۇ بلالی باشێمێ سن گره‌ک

آلاسان حکومت-ی-شامیده‌ن

اؤپه‌سن دوْداغێمێ دمبدم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


هله گئت گؤرۆم قۇرۇسان نئجه

منه بزم-ی-تعزیه شامیده

سنی دیندیره‌ن گره‌ک آغلایێب

یانا وای حسین دییه شامیده

ائده لعنت آل-ی-اُمییه

علنی قرا گییه شامیده

وۇرالار هر ائوده قارا علم

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


منی چوْخ یۇباتما گئت عمّه‌وه

بیلیسه‌ن کی خسته مسافرم

نه اؤزۆم سۇ ایچمه‌گه طالبم

نه ده زنده قالماغا قادرم

ولی سۇ تاپێلسا اگر قێزێم

گینه من گتیرمه‌گه حاضرم

ائده‌رم سۇ فکرینی هر قده‌م

سفر اۆسته آغلاما قوْی گئدیم


اوْ قێزێن سوْلان یۆزۆنه باخێب

یۆزه سئیل-ی-اشگینی باغلادێ

دیزی اۆسته باشینه ال چکیب

آنا آغلادێ بالا آغلادێ

بالانێن سیلیب گؤزۆنۆن یاشێن

یۆزۆن اؤپدۆ بیرده قۇجاخلادێ

دئدی صبر ائله قێزێم ائتمه غم

/ 12 نظر / 2295 بازدید
نمایش نظرات قبلی
اسماعیل

باحسین مهشور اولاسان

میرهاشم

خیلی خیلی عالی بود استفاده کردم . خدا با امام حسین (ع ) مشهورش نماید

نوروزی

یا حسین بو منزوی دی افتخار آذربایجان واردی مدال نوکری سینسینده ( روحین شاد اولسون . . . . )

علیرضا

الله سیزلره اجر و اونلارا رحت ایلسون

علیرضا

قوجالمیشام دیریلقدن اگر چه دلسردم حسینون عشقی جوان ساخلیوب منی هر دم قاپی قاپی گذرم قاره پرچم آختاررام حسین عذاسینی وئرسم بهشته نامردم

کلب الاصغر ع

ببخشید شعر چی شد منتظر هستم شماری تماس09127418859

علی

سلام... دنبال متن نوحه اکبره باخ اکبره باخ از منزوی ارذبیلی هستم. در صورت امکان متن این نوحه رو داخل وبلاگ قرار بدین...با تشکر

بهرام ناوکی

خیلی عالیهست

محسن

عالی بود

محسن

خیلی خیلی خوب بود