گلچین ( اوخشامالار و رباعی لر ) نوحه های دو بیتی

      توضیح مختصر در باره اوخشامالار:

      اوخشامالار در واقع رباعیاتی است که در فرهنگ فولکلوریک آذری زبانها جای

      گرفته و از نوع مذهبی و عاشورائی می باشد که نسل به نسل در سینه های آبا و اجداد

      ما جای گرفته و به نسل امروزی رسیده است و در اگثر مراسم مذهبی و تعزیه

      خوانده میشود ‍.


      نام اوخشاما : امام حسین (ع) و حضرت زینب(س)
       
      غم لیباسین سوْیمارام

      آغلاماقدان دوْیمارام

      باشێن یاراسێن گؤردۆم

      باشا حنا قوْیمارام

      
      دییه‌ره‌م گۆل سوْلۇبدۇ

      گۆلشه‌نده گۆل سوْلۇبدۇ

      باشێوێ شئمر آپارێب

      اللرون بس نوْلۇبدۇ

     
      کربلاده داش آغلار

      زینبون قارداش آغلار

      دۆشمه‌نلرین قوْخۇسۇندان

      قێزلارۇن یاواش آغلار

      
      اۆره‌گیم اسدی فله‌ک

      صبریمی کسدی فله‌ک

      هر یئرده چادێر قۇردۇم

      طنابین کسدی فله‌ک


      کربلاده کؤچ اوْلدۇ

      کاروان گئتدی کؤچ اوْلدۇ

      یئددی قارداشلان گله‌ن باجێ

      آخری آی هئچ اوْلدۇ

     
      زینبم هارا گئدیم؟

      هارام وار هارا گئدیم؟

      یاپێشێم بالالارۇوۇن الینده‌ن

      هارام وار هارا گئدیم؟

      
      گلیردیم داغ آراسێ

      تاپدێم معجه‌ر پاراسێ

      اؤلۆنجه دای ساغالماز

      اۆره‌گیمین یاراسێ

     
      آغلارام آغلار کیمی

      دردیم وار داغلار کیمی

      خزه‌ل اوْلۇب تؤکۆلدۆم

      وئرانا باغلار کیمی

     
      بیر قۇش گلیر آغ داشدان

      خبر وئریر قارداشدان

      قارداش باجێدان دوْیسا

      باجێ دوْیماز قارداشدان

      
      خئیمه‌لریم تالاندێ

      اۆره‌گده اوْد قالاندێ

      گؤره‌ن دییه‌ردی زینب

      خانیملیغین یالاندێ

      
      گۆلۆم خزانا دؤندۆ

      نغمه‌م فغانا دؤندۆ

      گئجه گۆندۆز آغلادێم

      گؤز یاشێم قانا دؤندۆ

      
      اۇجا داغلار باش اۇلدۇ

      منه غم یوْلداش اوْلدۇ

      بئله قوْجالماغێمێن

      باعیثی قارداش اوْلدۇ

    
      غملی گۆنه قالمێشام

      باشا قارا سالمێشام

      نه مصیبت چکیب من

      کؤینه‌گیوی آلمێشام

      
      قلبی یانان زینبم

      قدّی کمان زینبم

      دۆشمه‌نیوین جانینه

      لرزه سالان زینبم

      
      گلدی نه حاله‌ت منه

      اوْلدۇ قییامه‌ت منه

      کوفه‌لیله‌ر ائیله‌دی

      ظۆلم-وْ-شماته‌ت منه

     
      من زینبم آغلارام

      قبریوی قۇجاقلارام

      بۇ قانلێ کؤینه‌گیوی

      سینه‌م اۆسته ساخلارام

      
      یوْرقۇن یارالێ قارداش

      باشێ بلالی قارداش

      من شامیده قالمالێ

      سن کربلالی قارداش

    
      جان قارداش، جانیم قارداش

      آغرئیور جانیم قارداش

      باش قوْیۇم دیزین اۆسته

      قوْی چێخسین جانیم قارداش

     
      دییه‌ره‌م آستانادا

      دردیم وار آستانادا

      وۇردۇلار جاوان نه‌نه‌می

      یێخێلدێ آستانادا

     ------------------------

      نام اوخشاما : حضرت علی اکبر (ع)
      
       
      اوْغۇل اوْلدۇن هارالێ

      سنی گؤردۆم یارالێ

      قارا توْپراغا قوْیدۇم

      آلا گؤزلی مارالێ

     
      گؤزۆنده قانا قۇربان

      یارالێ جانا قۇربان

      رقیّه باجۇن گلدی

      دانێشدێر آنا قۇربان

   
      منیم آنام اؤز آنام

      ایکی دوْلێ گؤز آنام

      یاد آغلار یاواش آغلار

      دئیین آغلاسێن اؤز آنام

     
      داغلارێن قارێ منه‌م

      گۆن دَگسه اریمه‌ره‌م

      قبریمی قوزئیده قازێن

      جاوانام آی چۆرۆمه‌ره‌م

      
    
      من اؤلدۇم آنام قالدێ

      اوْدۇما یانان قالدێ

      نه دونیادا کام آلدێم

      نه بیر نیشانام قالدێ

     
      داغلارا دوْلۇ دۆشدی

      قار دۆشدی، دوْلۇ دۆشدی

      قبریمی یوْل اۆسته قازێن

      شاید نه‌نه‌مین یوْلۇ دۆشدی

      
      گؤرۆنه‌ن داغلارێمێش

      اۆستۆنده باغلارێمێش

      آنا بالادان آیرێلاندا

      نه یامان آغلارێمێش

     
      اوْغۇل اینان سؤزۆمه

      یۇخۇ گلمیر گؤزۆمه

      سنده‌ن آیرێ دۆشه‌نده‌ن

      آغلارام اؤز اؤزۆمه

     
      قێزێل گۆل کوْلدا قالدێ

      درمه‌دیم کوْلدا قالدێ

      دۆشمه‌ن ائوین یێخێلسێن

      گؤزله‌ریم یوْلدا قالدێ

     
      داغلار دۇماندێ قاردێ

      قلبیمی غصّه آلدێ

      گؤزۆم قالدێ توْیۇندا

      قارا زولفیم آغاردێ

     
      هئجروندا آغلارام من

      جاهانی داغلارام من

      اوْتاقێوێن قاپێسێن

      هئی آچێب باغلارام من

     
      آغلار منه داغ داشلار

      گئدیب باجێ قارداشلار

      بیلمه‌م هاچان ایلاهی

      اکبر گلیب توْی باشلار

     
      گؤزلریم یوْلدا قالدێ

      صبریم داخێ آزالدێ

      اکبرده‌ن آیرێلماغێم

      منی بۇ حاله سالدێ

     
      قێزێل گۆل پرپر اوْلدۇ

      چیمه‌نه زیوه‌ر اوْلدۇ

      قارا ساچێم آغاردێ

      باعیثی اکبر اوْلدۇ

      ----------------------
     
      نام اوخشاما : حضرت قاسم (ع)
      ا
       
      آشینا گئتدی یاد قالدێ

      فریاد قالدێ، داد قالدێ

      نه توْی گؤردۆم، نه شادلێق

      اۆستۆمده بیر آد قالدێ

     
      توْیۇم عزالی اوْلدۇ

      قلبیم یارالێ اوْلدۇ

      تازه گلینه‌م آمما

      باشێم قارالێ اوْلدۇ

     
      پوْزۇلدۇ توْی اساسی

      یوْخ دردیمین دواسی

      نیشانه قالدێ توْیدان

      قۇلاغێمێن یاراسێ

   
      ام‌البنین اوْخشامالارێ

      زمانه بئله دؤندۆ

      گؤز یاشێم سئله دؤندۆ

      گؤزۆمۆ یوْلا تیکدیم

      ساعه‌تیم ایله دؤندۆ
     
      داغلار دۇمان اوْلدۇ گل

      حالێم یامان اوْلدۇ گل

      گئجه گۆنۆز آغلارام

      عؤمرۆم تامام اوْلدۇ گل

     
      یارالێیام یاتمارام

      گۆنۆ گۆنه ساتمارام

      قۇتارمێیان دردیوی

      هئچ بیر درده قاتمارام

      
      قێزێل گۆل حشه‌م اولدۇ

      تؤکۆلدۆ حشه‌م اوْلدۇ

      بئله گۆنله‌ره قالدێم

      آغلاماق پئشه‌م اوْلدۇ

    
      بۆلبۆل شئیوه‌نه گلدی

      سوْلان گۆلشه‌نه گلدی

      منی گؤره‌نله‌ر دئییر

      اوْغۇلسۇز نه‌نه گلدی

   
      دوه‌له‌ر قاتار گئده‌ر

      گئجه‌نی یاتار گئده‌ر

      وفالی اوْغۇل مگه‌ر

      آنانێ آتار گئده‌ر

      
      سۇ گله‌ر لیله‌ندیره‌ر

      باغچانێ گۆللـه‌ندیره‌ر

      دردلینی دیندیرمئیین

      درد اؤزۆ دیلله‌ندیره‌ر

      
      زینبیم گله‌ر آغلار

      بالاوێ گؤره‌ر آغلار

      باجۇوا نه دئییبسه‌ن

/ 3 نظر / 773 بازدید
حسن آخوندی

سلام و عرض ادب خداوند جزای خیرتان دهد دوبیتی های بسیار زیبا دلنشین و سوزناک خواندم ایکاش نام شاعرانش هم می نوشتید اجرتان با حضرت زهرا س

حقیر

خیلی خیلی...عالی بود

غفاری

سلام فو العاده بود متشکر