گلچین اشعار و نوحه های خسرو شاهینام شعر : توسّل به امام زمان  اثر : خسرو شاهی

 
ای صبا باغریمیز دوندی قانه

گئت سلام ایله صاحب زمانه

عرض قیل ای بولوتدا گزن ماه

شیعـه‌نین قلبینـه سنـسن آگـاه

ذوالفقارون چک ای قدرت الله

منتظرلــر داخــی گلـدی جـانه

هارداسـان ای سـراج هدایت

چـولقادی عالمی ابـر ظلمت

نه شـریعت قـالوب نه دیانت

گل صفـا ویـر اؤزون بوجهــانه

داده گــل ای شهنشــاه دوران

توزباسوب قالدی مسجدده قرآن

قالمیـوب چـون جماعتده ایمان

حقــی ناحــق ائدوللــر عیـانه

غیبتون شیعه‌نون صبرین آلدی

خلـق ایچیندن حقیقت آزالدی

کربلانیـن یـولی باغلـی قالدی

جدیــوه زایــر اولمــور روانـه

هارداسان تئزگل ای شاه عادل

بـر مـلا ائتدیلـر حقــی باطل

اولدیــلار هیـکل دینـه قاتـل

آغـــلا احـــوال اســـلامیانه

ای مـــه آسمــان امـــامت

گورسنور چون ظهوروندن آیت

گل ائداخ گل جمالون زیارت

تیکمییـاخ گـوز داخـی آسمانه

بیز نقدری ویراخ قاره پرچم

تازه‌لنسیــن نقـدری محـرم

قان اولیدی اوگون نهر علقم

جـدوی قویدـی چـوخ یانه‌یانه

موج ائدوب آخدی داغ داش سواولدی

لیـک زهــرا گلستانـی سـولدی

اصغـرین آغـزی قانیلـه دولـدی

قنداقـی او ننوگـی باتـدی قانه

شاه دین الده آخمیش ستاره

باخدی حیران یمین و یساره

سسلـدی قـارداشین انتصاره

گـل ابوالفضـل امانـدور امانه

ایلــدون جنتــی نـوره بـاران

منده قالدیم بو صحراده حیران

گل آپـاردی علی‌اصغری قـان

آل الیمــدن بونــی ای یگانه

دور ابوالفضـل گـل بــزم رازه

تنگ اولوب عرصه شاه حجازه

گـور المیـده قالـوب بو جنازه

قویما چوخ طعن زخم و زبانه

اصغرین سوسوزین باشـدان آتدی

قان بوغازین دوتوب صوتی باتدی

اوخلانـوب اللـریم اوستــه یاتدی

غیــر ممکنــدی بیـرده اویانه

وئردی بو گل الینـدن صفاسین

من نجــه ساکت ایلوم آناسین

باری گل باغلا بو اوخ یاراسین

وئــر تسلــی دل باغبـــانه

قانینـی سپـدیم عـرش بـرینه

آغـلادی حالیمـه اهـل کینـه

وار یئری باشین آچسا سکینه

گلسـه بلبـل تـک آه و فغانه

بو حبیبوز بیر عاصی جواندی

قـدی بـار گنـه‌دن کمــاندی

درگهـوزده ولی نوحه‌خواندی

ای آقا لطف ائدون بو جوانه

--------------------------

/ 0 نظر / 8 بازدید