گلچین اشعار و نوحه های غلامرضا عینی فرد


نام نوحه : درد دل حضرت علی در شبهای بقیع اثر : غلامرضا عینی فرد

بقیعه عادت ائدیب شاه لافتی گئجه‌لر

گۆنۆز گله‌نمیر ائدیر ناله و نوا گئجه‌لر

خجالتیله باتیر گۆن ائشیتمه‌سین سسینی

آیێندا عشقی یوْخ حتی اوْلا نما گئجه‌لر

گئجه اوْلاندا گئده‌ر قۇشلار آشیانه‌سینه

بقیعده دوْلانێر غصه‌لی هما گئجه‌لر

هامێ یاتێر اؤز ائوینده خیال-ی-راحتیله‌ن

آلێر قوجاغه بالاسێن یاتێر آنا گئجه‌لر

ولی یاتانمێر علی چون اؤلۆبدۆ زهراسی

یئرینی بوْش گؤرۆر ائیلیری بکا گئجه‌لر

نه زحمتله‌ن علی یۇخلادێر بالالارێنی

گلیر بقیعه تاپا دردینه دوا گئجه‌لر

یواش آتێر قدمین دورماسێن حۆسئن یۇخۇدان

یاتانمێری آناسێز چون اوْ مه لقا گئجه‌لر

و لیک بعضی گئجه تا دۇرۇر حۆسئن یۇخۇدان

دئییر بابام گئدیری ای خدا هارا گئجه‌لر؟

ساغا سوْلا باخێرێ دشمن ائتمه‌سین تعقیب

قالێب نه حاله خدا شاه اؤلیا گئجه‌لر

ملک‌لر آغلێر علی اوْخشایاندا فاطمه‌نی

ائوینی ترک ائدیری شاه لافتی گئجه‌لر

خطاب ائدیر یانا یانا یارالێ زهرانی

سن اؤلدۆن، اوْلدۇ علی درده مبتلا گئجه‌لر

گۆنۆز قۇرانمێرێ اؤز منزلینده بزم عزا

قۇرۇبدۇ مجلس ترحیم مرتضی گئجه‌لر

گۆنۆز قۇجاخلێرام اؤز منزلیمده دیزلریمی

مزارون اۆسته واریم دلده آه و وا گئجه‌لر

دعا ائله منی الله سنه ائده ملحق

کی بلکه خاتمه تاپسێن بۇ غم فزا گئجه‌لر

نقدری سسلیر حبیبی و لیک سس گلمیر

دوباره سئوگیلی‌سین سسله‌نیر آقا گئجه‌لر

اوْ گۆنکی منزله دشمن تؤکۆلدۆ وحشتیله‌ن

بیر اوْلدۇ گؤزلریمه گۆندۆزۆم و یا گئجه‌لر

ملک اؤپه‌ن قاپێمێز مقتل اوْلدۇ محسن‌یمه

ائویمده یوْخدۇ گۆنۆز رونق و صفا گئجه‌لر

مزارون اۆسته علی دلده غم گؤزۆنده سرشگ

حسین و زینبه ائیلیری دعا گئجه‌لر

چوْخ آرزو ائدیری قهرمان-ی-بدر و حنین

علی‌نین اؤلمه‌یینه حق اوْلا رضا گئجه‌لر

یارالێدێر اۆره‌گیم وئر جواب مرهم قوْی

مریض اوْلمۇشام هجرونده قێل شفا گئجه‌لر

تؤکۆلسۆن آز قالێرێ توْپراق اۆسته اۇلدۇزلار

تؤکه‌نده گؤز یاشێ شاه کربلا گئجه‌لر

یئری وار عرض اوْلا ای شهریار-ی-کون و مکان

عنان-ی-صبرون الوندان اوْلۇب رها گئجه‌لر

خانمون آیرێلێغێ حالیوی پوْزۇبدۇ سنین

کی ایستیرسه‌ن اؤلۆم آللاهیدن اوْلا گئجه‌لر

قوْلۇندا واردێ توان، ذوالفقار الونده هله

هامێ باشۇندادێ جز خیرة‌النسا گئجه‌لر

گۆنۆز گلیر ائوه مقداد و بوذر و سلمان

سنه تسلی وئره‌ن یوْخ فقط شها، گئجه‌لر

صلاح دینه گؤره ذوالفقاری چکمیرسن

اسیر، گله‌نده سسون قوم اشقیا گئجه‌لر

خرابه ده نئجه اما دؤزۆب قێزون زینب

ائده‌ردی صبحه کیمی خالقه ثنا گئجه‌لر

سنین گئدیبدی الوندان وفالی بیر خانمون

بقیه اهل حرم واردێ جابجا گئجه‌لر

سنیله سس سسه ائوده وئریرلر آغلۇللار

حسین و زینب و کلثوم و مجتبی گئجه‌لر

و لیک زینبین اؤلمیشدی یار و انصاری

یۇخۇیا گئتمه‌زدی صبح اوْلا، دجا گئجه‌لر

دییه‌ردی یاتسام حسین‌ین بالالارێ قوْرخار

خرابه قوْرخۇلۇدۇ سقفی یوْخدۇ وا گئجه‌لر

نماز شب قاپسیز، سقفسیز، مکاندا عجب

وئره‌ردی زینبه لذت ائدیر دعا گئجه‌لر

و لیک حضرت سجاد نقل ائدیر گؤردۆم

نشسته قێلدێ نمازین اوْ با وفا گئجه‌لر

دئدیم نئچه گئجه‌دیر شاهدم نمازیوه من

عبادتون وئریری روحیمه جلا گئجه‌لر

نمازیوی بۇ گئجه‌ سن نشسته قێلدون عجب

دئدی توانیم علی یوْخدۇ بر ملا گئجه‌لر


یزید سهم غذا گؤنده‌ریر اسیرلره

کفایت ائیله‌میری قێزلارا غذا گئجه‌لر

اوْ دۇر کی دیزلریمین طاقتی گئدیبدی علی

دۇرانمێرام ایاغا نئیلیم بالا؟ گئجه‌لر


بقیع منظره‌سینده‌ن پوْزۇلدۇ «عینی فرد»

الهی بیرده گؤره‌ر اوْردا با صفا گئجه‌لر؟

----------------------

شاعر : غلامرضا عینی فرد

نام نوحه : وصیت حضرت زهرا به حضرت زینب

اجلیم یئتیبدی یاخێنلاشێب، آناوێن شهادتی زینبیم

گئده‌جئک قوْناقدێ فاطمه، سن اۆچۆن بۇ ساعتی زینبیم


لحظات-ی-آخر عؤمر دیر، گل ائده‌ک بۇ منزلی بزم-ی-راز

اۆره گیمده کی سؤزۆ فاش ائدیم، ائشیدیب صحیفه-ی-قلبه یاز

آتا قارداشۇن ائوه گلمه‌میش، بیر آز آغلایێب دانێشاق بیر آز

من اؤزۆم بۇ فاجعه‌دن دئییم، سنه سرسلامتی زینبیم

یئری واردێ آتشی؛ آهیمین ائده نرم؛ سنگیله آهنی

دۇرابیلمیره‌م اجل اوْوچۇسۇ، ائله دام-ی-غمده یوْرۇب منی

ائویمین بؤیۆک قێزێسان قێزیم، ائویمه کفیل ائدیره‌م سنی

آنانێن بؤیۆک قێزا رسم‌دیر، یئتیشه‌ر نیابتی زینبیم

فلک ائتدی دائیمی کشمکش، منیله جفالی رقیب تک

قوْیۇرام حبیبیمی دیده تر، گئدیره‌م وفالی حبیب تک

اوْلاجاقدێ قبریم ائوی نهان، بیلیره‌م وطه‌نده غریب تک

دیریلیکده قدری بیلینمه‌یه‌ن، نئیلیر جلالتی زینبیم

دئ گؤرۆم اوْ هانسێ عفیفه‌دیر، چکه غم بۇزاره حزینه تک

دۆشه بحر-ی-درد-وْ-مصیبته، دوْلانا شیکسته سفینه تک

دئمیشه‌م آتوْن منی دفن ائده، گئجه‌نین زامانی خزینه تک

گۆنۆزۆن کی دفن-ی-خزینییه، یوْخۇدۇ لیاقتی زینبیم

گئجه غوسل اوْلاندا وجودیمه، یۆزۆن اشگیله بوْیانار قێزیم

قێز اۇشاغێ سؤز یوْخ آناسێنێ، یارالێ گؤره‌نده یانار قێزێم

اۇجادان ولی آنا وای دئمه، ائشیده‌ر آتوْن اۇتانار قێزێم

اؤزۆنه کفایت عم اوْغلۇمۇن ائده‌ر اؤز خجالتی زینبیم

اؤز ائویمده قوْیمادێ آغلایام، منی بۇ جماعت-ی-بی‌حیا

قاپێ یاندێرانلارا دینمه‌دی، دیزینی قۇجاخلادێ مرتضا

دئمه‌دیم عم اوْغلۇما چوْخ سؤز، دییه‌ره‌م پئیمبره جابیجا

یئرینه شیکایت ائده‌ن گره‌ک، یئتیره شیکایتی زینبیم

اوْ یانان قاپێم کیمی اوْلانێب یانا کاش خانه‌سی دوشمنین

گۆنۆزۆ قارا گئجه تک گئچیب، پوْزۇلا زمانه‌سی دوشمنین

دییه بیلمه‌دیم سیزه، نئیله‌دی منه تازیانه‌سی دوشمنین

بدنیمده وۇردێغێ قمچینین هله وار علامتی زینبیم

آنادان یتیمه اوْلان قێزێن، هامییا مؤثّر اوْلار سؤزۆ

تؤکۆله‌ر هؤرۆکله‌ری چیگنینه، سارێ گۆل کیمی سارالار یۆزۆ

دوْلانار ائوی آناوای دییه‌ر آناسێن گزه‌ر گئجه گۆندۆزۆ

چوْبالار قفه‌سده کی قۇش کیمی، گئده‌ر ایستیراحتی زینبیم

دئمیره‌م گئجه گۆنۆز آغلا یوْخ، غم-وْ-درد-ی-هئجریمه تاب ائله

یاسا گلسه شهر خانیملارێ، اوْلارا بۇ نوعی خیطاب ائله

آنامێ دئ قمچیله‌ر اؤلدۆرۆب، گله‌نی سؤزۆ ایله مجاب ائله

سنه چون محوّل اوْلۇر بۇ گۆن، فدکین ویکالتی زینبیم

یانان آستانێمێ گؤسته‌ریب، اوْلۇنان جفالری قێل بیان

باشێمێن بلاسینی شرح ائله، سوْرا قبر-ی-محسنی وئر نشان

اوْ خزان آپاردێغێ غۆنچه تک، یوْلا سال گله‌نله‌ری باغرێقان

بیله هامێ دۆشمن-ی-بی‌حیا، ائلییه‌ن جینایتی زینبیم

-----------------------

/ 0 نظر / 164 بازدید