گلچین اشعار و نوحه های کریم صافی تبریزی

 

 

شاعر : مرحوم میرزا کریم صافی تبریزی : متخلص به ( صافی )

 

از سری نوحه های شور دستجات شاه حسین گویان تبریز:

نام نوحه :روز عاشورا
 
یوم عاشورا دی یا روز قیامت دیر بوگون

یا قیامت عرصه‌سیندن بیر علامت دیر بوگون

عالـم باطنده ایمـدی کربلا قان آغلیور

خنجر قاتل باخیر مقتوله هر آن آغلیور

بیـر طرفـده لیلـی‌زار و پریشان آغلیور

بیر طرفده زینبه گویا قیامت دیر بوگون

گه گلـور تل اوسته اول نالان باشیندا اللری

گه ییغیرباش‌سیزلاری باشه تؤکور یاش گوزلری

گه گیدور گاهی دورار از بسکه تترر دیزلری

آخر اول بیچاره ده گور بیرنه حالتدور بوگون

هر طرفدن ایمدی دشمن‌لر آلوب دور و بری

قانـه غلطـان ایلیوبلـر شــاهزاده اکبـری

تیغ و خنجرله اولوبدور پاره‌پاره پیکـری

ام لیلی گور نئجه صاحب سعادت دور بوگون

ووردیلار از بس بوگون بیحد جراحت قاسمه

زخم خنجر حاصل ائتدی استراحت قاسمه

قوردی شـاه کربلا اسباب عشرت قاسمه

قان حنا یاخدی او عشرتدن اشارت دور بوگون

کربلا دشتی دولوب بوگون فغان و دادیله

دولدوروب صحرانی زینب ناله و فریادیله

سالدیـلار عبـاسی آتدان قامت شمشادیله

نه باشی سالم نه قوللاری سلامت دور بوگون

بیر طرفده شمر دورموش خنجر برانیله

بیر طرفـده سـرور دوران لب عطشانیله

نقد جان الده دوتوب سودا ائده جانانیله

چون گورردی یاخشی بازار تجارت دور بوگون

حرملـه بیـر یانـدا الـده نـاوک پیکان دوتوب

متصل قان قان دیور چون گوزلرینی قان دوتوب

اصغری ایلوب نشان اصغر الینده جان دوتوب

کربلاده گور بو ساعت بیر نه ساعت دور بوگون

نه شه لب تشنه‌دن قوم ستمگـر ال چکر

نه شـرار دل نـه اشگ دیـده تر ال چکر

نه قویور گئتسون او بی‌کسدن حرملر ال چکر

نه خیال یاردن بیر لحظه راحت دور بوگون

سالدیلار پیغمبر اوغلون ذوالجناح اوستن یئره

قاره یئللر اسـدی عالم دگدی یکسر بیربیره

قطب دین اطرافین آلدی قوم کین چون دایره

روزگار دون بو دوروندن خجالت دور بوگون

اولدوروب اول سروری طبل بشارت چالدیلار

حضـرت زهرانـون الـدن اختیـارون آلدیلار

قرخه دین عورت اوشاق السیز ایاق‌سیز قالدیلار

شاه دین قتله یئتوب روز شهادت دور بوگون

ظلم ایله اؤلدوردولر بوگون مدینه شاهنی

اهل‌بیتین سویدیلار یاندیردیلار خرگاهنی

باغلادیـلار ظلم الیله اول شهون درگاهنی

ووردیلار باشین جدایه قتل و غارت دور بوگون

-------------------------

شاعر: مرحوم صافی


نام نوحه : زبانحال زینب‌کبری در غارت خیام
 
غارته ال آچدی لشگر داده گل اماندی قارداش

اودلانوب خیام یکسر ظلم اودیله یاندی قارداش

سویولاّ خوردا قیزلارون قوم ستمگر حسین بورحمسیزلر

قتلگهده یوخسا قارداش گون کیمی یئتوب زوالون
 
شمر گلدی حکم ویردی گیئتدی غارته جلالون

قورخودان چیخوب حرمدن دوشوب چولّلره عیالون

داده یئت گر اؤلمیوبسن خیمه‌لر تالاندی قارداش

نه بو قوم کینه‌پرور جور و ظلمدن دویولّار

نه حریـم مصطفـایه حـرمت حرم قویولّار

هر بلاکشـه یئتولّر هم وورولاّ هـم سویولّار

ناله و فغان و شیون گؤیلره دایاندی قارداش

رنگرنگ مُحنتیلـه آز زمانـدا مـن بویاندیم

کعبه وفا خلیلین گوردوم آتش ایچره یاندیم

باخمادیم اونی او اوددان خارج ایلدیم دایاندیم

هر قضایه صبر قیلدیم بولدیم امتحاندی قارداش

بیر اشـاره‌تونلـه دائـم بو ستم رسیده باجون

هر غمه دوزر اؤلونجه زار و غم‌‌کشیده باجون

منتظردی پیک مرگه خوشدی بوامیده باجون

اشگ چشم انتظاری سیل‌تک رواندی قارداش

لشگر ستم روادور وار نه زَیب و جاه آپارسون

بی‌پنـاه عیـالون آخـر بس کیمه پناه آپارسون

بیر امان یئره بوجمعون یوخدی داده‌خواه آپارسون

بونه دوره دور نه دوران بو نئجه زماندی قارداش

بوینونا وَبال قتلون یوخسا بیر ستمگر آلموش

اَلبِشـاره اَلبِشـاره اهـل شامـدن اوجالموش

گون یوزینه بو خبردن پرده‌ئی سیاه سالموش

عرش و فرشه لرزه دوشموش مُنقلب جهاندی قارداش

من او خسته عندلیبم یوخدی بیر خبر گُلومدن

صحبت گل و گلستان دوشمز اؤلمه‌سم دیلیمدن

دلشکسته و غریبم چون چیخوب ائلیم الیمدن

بی‌سبب دگل که شغلوم ناله و فغاندی قارداش

 
صورتاً ایله پوزولدی شوکت و جلال زینب

وار یـری اگر جهانی دولدورا ملال زینب

سنسیز اولموش آستینی پرده جمال زینب

سرو قدّی بارِ غمدن غصّه‌دن کماندی قارداش

آت دوشونده گه یتیمه قیزلاری پوزوب قُوُولاّر

دیزلرینـده طاقت اولمور گه قاچولّاگه دورولاّر

الّلرینــه تازیانــه گــه یِتَــن کیمـی وورولاّر

شور حشر اولوبدی برپا رستخیز عیاندی قارداش

دورِ خیمه‌گاهی دوتموش بسکه رحمسیز قبایل

بیـر رَهِ گریـز تاپمـور دختـران مـه شمایل

گر یازیلسا بو مسائل عالمی دوتـار رسائل

هر سؤزوم کتاب غمدن مختصر بیاندی قارداش

شامه‌دین بو جور و ظلمون واردی امتدادی بولّم

نه فرح گوروب نه دلدن یرده جان ویرونجه گولّم

آغلارام صباح و شامی من بونیسگیل اوسته اؤلّم

ظلم الیله خیمه‌گاهون غارت اولدی یاندی قارداش
 

 ----------------------------------------
/ 0 نظر / 72 بازدید