گلچین اشعار و نوحه های نخستین اردبیلی

نام نوحه : حضرت علی اکبر(ع)  اثر : نخستین اردبیلی


اکبـر دیلـه گـل، غمـزده لئیلانـی دانێشـدێر

آچ قانلێ گؤزۆن بۇ ائوی ویرانی دانێشدێـر

   

چسبنده ائدیب بیربیرینه لب‌لریوی قان

دیلده‌ن سنی نه نوع سالێب فرقه‌ی-ی-عُدوان

یا اینکه سێنێب قلبون آنوْندان سنه قۇربان

دیندیرمه منی زینب-ی-عُلیانی دانێشدێر

   

قان پرده چکیب گیزله‌نیب آی ماه جمالون

هرچه باخێرام گؤرمۆره‌م اوْل هاشیمی خالون

هیجران یئلی خاموش ائله‌ییب شمع-ی-وصالون

سن‌سن آناوێن شمع-ی-فروزانی دانێشدیر

   

ای شمع-ی-شبستان سنی کیم ائیله‌دی خاموش

قێرمێز سنه گئیدیردی آنوْن اوْلدۇ سییه‌پوش

باخدێقجا سنه محنت-وْ-دردیم ائله‌ییر جوش

قلبیم آلێشێر بۇ دل-ی-سوزانی دانێشدێر

   

کیم وار کیمه ایظهار ائله‌ییم دردیمی بیر بیر

منله‌ن دیله گلمیرسن اوْغۇل منده نه تقصیر

هئچ من دئمیره‌م من آنوْوام بیر منی دیندیر

آغوشیوه آل اصغر-ی-عطشانی دانێشدێر

   

کم نور ائله‌ییبسه‌ن گؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

کشف ائیلییه‌بیلمه‌م سؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

من کی دئمیره‌م تک اؤزۆمۆ ای دۇتۇلان آی

بیر عدّه گؤزۆ یاشلێ پریشانی دانێشدێر

   

باخدۇقجا سنه ائیله‌ییره‌م قلبده‌ن افسوس

عؤمرینده‌ن ائدیب درد-وْ-غمون لئیلینی مأیوس

جیسمیم ائله‌ییب خسته اوْلان روحیمی محبوس

قوْیما علی روحیم اوْلا زندانی دانێشدێر

   

عفو ائیله اوْغۇل قالدێم اگرچه گئجه گلدیم

واللاهی اێشێقلێ گۆنۆم اوْلدۇ گئجه گلدیم

گلدیم باشێوێن اۆستۆنه امّا نئجه گلدیم

منده‌ن خبر آل سن بۇ قضایانی دانێشدێر

/ 0 نظر / 20 بازدید