شاعر مرحوم : عباسقلی یحیوی اردبیلی متخلص به ( یحیوی )

نام نوحه : شجاعت حضرت ابوالفضل (ع)صاحیب-ی-وقار عباس، میر-ی-تاجدار عباس

حیدرین رشید اوْغلۇ، شیر-ی-نامدار عباس

چکدی نقشه‌ی-ی-جنگ، تۇتدۇ جنگه چون تصمیم

سینه‌ ایکی اللــه‌ر، شاهه ائیله‌دی تعظیم

آلدێ تئشنه سولطاندان، اؤز وظیفه‌سین تعلیم

رمز دفته‌رین سولطان ائیله‌دی اوْنا تسلیم

اوْلدۇ ائحتیرامیله‌ن خئیمه‌ده‌ن کنار عباس

بیر گئدیب آتێن تنگین، تۇتدۇ سر لجامینده‌ن

گلدی تا عوبور ائتسین، تئشنه‌له‌ر‌ مقامینده‌ن

بیر بؤلۆک خانێم قێزلار، چێخدێ اؤز خییامینده‌ن

یاندێم العه‌طه‌ش یاندێم، سس گلیب سۇ جامینده‌ن

اوْل سۇسۇز بالالاردان اوْلدۇ شرمسار عباس

جانێنێ گئروْ قوْیدۇ، ائتمه‌یین دئدی ناله

قئیمه‌تی نه قدر اوْلسا، سۇ گتیرره‌م اطفاله

من کی صادق-وْ-القوْله‌م، قالدێ هیممه‌ت ایقباله

آفه‌رین بۇ کئرداره، آفه‌رین بۇ افعاله

ائی جوان-ی-دریا دیل، ائی وفا شۇعار عباس

یئتدی پیش-ی-اعداده، رسمه‌ن آت دوْلاندێردێ

هر یانا ائدیب حمله، برق-ی-تیغی یاندێردێ

پوْزدۇ دسته‌له‌ر نظمین، تا سیپاهێ سێندێردێ

نحر-ی-علقه‌م اۆستۆنده، وۇردۇ بئیره‌غین دۇردۇ

بیر هده‌فده دریانێ، ائیله‌دی شیکار عباس

بیر اوْوۇج سۇدان گؤتدۆ، گتدی گؤز قاباغینه

تئشنه‌له‌ر سسی دۆشدۆ، ناگه‌هان قۇلاغینه

باخدێ باطین عاله‌مده، اصغرین دوْداغینه

ایچمه‌دی سۇیۇ آتدێ، مرکه‌بین ایاغینه

دوْلدۇرۇب سۇدان چێخدێ، مشگین اشکبار عباس

خط-ی-سئیرینی سالدێ، نخلگاه آراسێندان

دۆشدۆ لئشگه‌ره وحشه‌ت، سهمگین نداسێندان

هئی تؤکه‌ردی باشلارێ، تیغ-ی-جان روْباسێندان

دوْلدۇ کربلا دشتی، الحه‌ذه‌ر صداسێندان

یوْم-ی-حشری اعدایه، قێلدێ آشیکار عباس

اسدی توْند بیر تۇفان، اوْلدۇ رویئ عاله‌م تار

گؤردیله‌ر کی دندانه، مشگینی آلێب سردار

سینه ده علم قانلێ، بس هانێ اۇزۇن قوْللار؟

اوْغلۇنۇن اوْ وقتینی، فاطیمه دییه‌ر آغلار

سؤیله‌یه‌ر آنان قۇربان، ائی حۆسئینه یار عباس

بیر زامان حۆسئن تاپدێ، باش آچێق علمداری

گؤردۆ قاندێ بیر پارچا، اوْل وۆجۇد-ی-گۆلنارێ

بیریانا دۆشۆب مشکی، بیر طره‌فده قوْللارێ

بایرا‌غین هارا دۆشمۆش، کربلا سیپه‌هداری

یاتما دۇر بئلیم سێندێ، اوْلدۇم ایندی خوار عباس

یحیوی یاز عباسه، نؤوحه عؤمر فۆرصه‌تدی

وقتیکی احئبباله‌ر دفن ائدیب سنی گئتدی

اقره‌با اوْغۇل قارداش، سنده‌ن اۇنسی ترک ائتدی

اوْندا سن گؤره‌رسن، بۇ زحمه‌ته عوه‌ض یئتدی

یعنی باشێن اۆستۆنده بایراغێن وۇرار عباس

----------------------
 موضوع :سواره تیغ برق افشان...


سواره تیغ برق افشان الینده فکری دعوا دور

مرصّع دور لجامی، مرکبون زینی مطلّا دور

قزل جوشن وار اگنینده جلال و شأنی اعلا دور

حسین ابن علی روح نبی دلبند زهرا دور

بو وصفیلن گلوب میدان جنگه حیف تنها دورسلاح جنگینون هر قطعه سی میراث سلطانی

رسول اکرمون درّاعه و دستار شایانی

جناب حمزه نون گوهر نشان نُه قبّه قلخانی

علی المرتضی نون ذوالفقار تیز و برّانی

طلابفت و جواهر کوب یک قبضه دو پهنا دورهوایه ذوالجناحون نعل آلتدان کیمیا قالخار

کانّه دنده ی سوهانیدن مغز طلا قالخار

نئجه لاهوته گور ناسوتیدن نور خدا قالخار

سوسوز لبلردن اما کلمه‌ی انّی فدا قالخار

کنایه بو مبارک کلمه دن ذبحاً عظیما دورحسینه خارجی آدی قویوبدور زاده ی هنده

شریحون خط و امضا سیله تکمیل اولدی پرونده

او حکمون رو نوشتین یازدی اوراقه نویسنده

سراسر مملکتده ائتدیلر پخش و پراکنده

حسینون قتلی گویا مسلمینه فرض ایفا دوریزیدون حیطه‌ی حکمینده اسلامی اولان یئرلر

نقاط آسیاده چینه پیوسته نئچه کشور

حدود غربده اقیانوس اطلس، موج آور

شمالاً انتهای سیبریه مرزیدی سرتاسر

جنوباً استوائی خطه تاریخ حکمفرما دورحبش نزدیک خط استواده خاک آفریقا

اروپاده فرنگستانیدن بیر حَد مستثنی

شمالیده وین اطریشده پاتختدور حالا

هنودستاندا پاکستان فعلی خطّه‌ی زیبا

قدیمی نقشه لرده بو ممالک نصف دنیا دوربو وسعتده ممالک ده دهستان واردی شهرستان

گله هرتک تکیندن اون نفر تشکیل تاپار ملیان

فریضه بیلدیلر حکم شریحی مردم نادان

بلا صحراسینه لشکر شتابان اولدی هر یاندان

گوروندی روز عاشورا قشون چوخ موج دریا دورشیوخ نهروان قرآن حمایل آلنی برجسته

سُنین نیزه‌لر بنذر زبان افعی مسته

سه شعبه تیر و پیکان جعبه دانلاردا نئچه دسته

قلجلار سوولانوب قول چمرانوب دامن بئله بسته

امام ئولدورمگه الله اکبر گور نه غوغا دورنقاب اعرفونی آتدی وجه الله جمالیندن

او نابینالر آلسون فائده شمع وصالیندن

یاغاردی دُرّ ابیض لعل و یاقوت اتصالیندن

اولون آگه جماعت سیز حسینون شرح حالیندن

بابام احمد آتام حیدر آنام زهرای کبرا دورندای اعرفونی دفعتاً ناقص قویوب لشکر

آیاقلار بیر بیرینه دگدی سسلندی اوزنگی‌لر

نئجه آهن دوگنده سسلنور دکان آهنگر

پیاده صف لریندن ظاهر اولدی مختلف سسلر

امامون حجتینه بو هیاهو عذر بی جا دوربو وضع نامناسب شهریاری ائله دی وادار

او قومه بیر نمونه قدرتیندن ائله سین اظهار

بویوردی ایها الجند الشاطین اسکتوا زنهار

واریمدور اقتداریم روحوزی الآن ائدیم احضار

منیم حکمیم تمام انفاس و ارواح ایچره مجرا دورنشست ائتدی او دم رعب امامت نحس دللرده

تصرفله قوروتدی قوّه‌ی روحی بدنلرده

پیاده یا سواره دوردی ساکت دوردوقی یئرده

یونولمیش داش تک هیکل‌لر صف اندر صف برابرده

فنا آیینه سینده هر بیری بیر صورت لا دوربو قدرتلن سیزی ائتدیم مخیّر اوچ سوزه لشکر

گورون ذی نفع سوز هانسیندا اجرا ائیله یین سیزلر

قیتسون یثربه منع ائتمیون تا آل پیغمبر

وئرون یا بیر بیچیم سو تشنه دور تشنه یانور لبلر

و یا گنجیمه گلسون بیر به بیر کیم مرد هیجا دورقبوله یتمدی افسوس شرط اول و ثانی

اوچومجی شرط قانون عرب جلب ائتدی اعدانی

شجاعان مبرّز گلدی دوتدی راه نیرانی

او روباهان کم جرئت تانیدی شیر میدانی

غراب بی هنر هاردان حریف رزم عنقا دورگوروب سعداوغلی تاپماز قصدی بو ترتیبلن انجام

وئروب فرمان یئریندن اوینادی نیروی خون آشام

قشون واحدلری جنگ وجود واحده اعزام

او غیر عادلانه حمله که اونلار ائدوب اقدام

نه قانون عرب طرز رسم ترسا دورنئجه پوره وئرور یای فصلی پشَه شهد ناب اوسته

اونون مثلینده لشکر حمله گتدی اول جناب اوسته

نئجه بیر خشمگین شهباز اوچار فوج غراب اوسته

اونون مثلینده حضرت زیندن قالخوب رکاب اوسته

ملخ دن موردون زنبوردن شیره نه پروا دوردوه‌لر صیحه سی آت شیهه سی آواز واویلا

عربلر سسلنور طبل و دهل گرهاگر اعدا

طنین اندازی دی آفاقه صوت غرّش و عرّا

او ساعتدور اهم ساعت ساعات عاشورا

هامی قدّوسیان حیرتده مشغول تماشا دورهوانی توز دونوب یئللر اسور صحرا اولوب طوفان

زرهلر سسلنور اوخلار یاغور ردّ ائیله ییر قلخان

پاریلدار تیغلر آت دیرناقیندان برق اولور تابان

حسینون صولتی فرداً به فردین ائیله ییب لرزان

گوروندی هرباش اوسته بیر حسین بیر تیغ برّا دورانا بن راکب الرفرف مقیمالعرش بالنعلین

انا بن ضارب السیفین انا بن صاحب الرمحین

انا بن فاتح خیبر انا بن فارس الصفین

انا بن سیّد الکونین با کی العینین

قریشون افتخاری خانه زاد حیّ یکتا دورابی مخنف دئیر بیر گوشه ده دور دوم تماشایه

حسینون سینه سین گوردیم نشان تیر اعدایه

اوخا پیوند اولوب اوخ تپراقا اوخلار سالوب سایه

یوخیدی یاره سی دالدان دلیلیم وار بو معنایه

او حضرت غیر فرّار اوغلیدور کرّار اعدا دورقناد آچمیشدی اوخدان اوخشیوردی مرغ پرداره

زره منفذلریندن قان آتاردی مثل فوّاره

محاسن مولریندن قان سوزردی زین زرداره

اولوبدور ذوالجناحون سینه بندی سینه ده پاره

بویانمیش راکب و مرکوب چون یاقوت حمرا دوربو حالتدن عجب‌تر حیرت آور بیر بو مطلب دور

اؤلوب قارداشی اوغلی لشکری قانه مخضب دور

قالان تنها اوزی دور بیر قلج دور بیرده مرکب دور

سسینه سس وئرن عورت اوشاقدور بیرده زینب دور

بو اوصافیله اعدا افکن و ضرغام غرّا دورروایتدور چکردی اول جناب هر نعره که دلدن

مبارزلر وئروردی اختیار مرکبی الدن

چکیلدی کوفه سمتیتنه قاچان لشگر مقابلدن

کنار اولدی او ساعت نور حق ظلمات باطلدن

بلی دیجوردن شمس جهان آرا مبرّا دورقیتدی مرکز میداندا دوردی مفخر لولاک

آلیشمیشدی حرارتدن اورک، عطشان دوداقلار خاک

قوری تخته کیمی آغزیندا دیلدن سس اولور ادراک

خطابی لشکر سفیانه من الما دورکئچوردی بیر نفر سیّاح دنیاگرد گردآلود

الینده چوبدست آشفته مو چالاک و ره پیمود

حمایل گردنینده سو دولی بیر قمقمه موجود

غذا و قوتی همیانینده مست باده‌ی مقصود

زمین کربلاده گوردی بیر محشر هویدا دورداغیلمیش حربگاهه قولدی باشدی دوغرانان پیکر

دایانمیش نیزیه بیر سیّد وظلوم و بی یاور

دوداقینده دیلینی گزدیرور گویا که سو ایستر

ولی تشخیص اولونماز پیکری پیکاندور اعضادورچیخارتدی کیسه دن بیر ظرف چوبینه شتابیلن

همان ظرفی لبالب ادی فی الفوری آبیلن

مقابل اولدی سیاح احتراماً اول جنابیلن

ایکی الده تعارف ائتدی عذر بی حسابیلن

دئدی آل ای غریب ایچ بو سوئی خیلی گوارا دوراو میراب بهشتی ساقی کوثر دلارامی

کمال لطف ایلن سیّاح الیندن آلدی اول جامی

سوئی سپدی یئره سو ایچمدی بو تشنه هنگامی

ایکی انگشت آرا سیندان ائدوب سیّاحه اعلامی

بویوردی گور نه عالم سیر ائدورسن هانسی ماوا دورامامون امرینه تسلیم اولوب سیّاح خوش کردار

چکیلدی پرده‌ی غفلت گوزیندن کشف اولوب اسرار

باخاندا بیر مکان گوردی مشجر گلشن و گلزار

ریاض جنت فیها عیون تجری الانهار

قدح‌لر الده شربتلن دولی آماده حورا دوردوباره ائیله دی سیّاحی آگه سرّ پنهاندان

توکوب سو جامینه بیر قبضه حضرت ریگ میداندان

قاماشدی مرد سیّاحون گوزی برق درخشاندان

دولی گوردی سو جامین گوهر و لعل فروزاندان

تمام الماس و مرجان و زبرجد درّ لالا دورگورنده بو ایکی اعجازی غیبون پرده داریندن

تعجب ائیله دی شاهون عجایب اقتداریندن

بو ایستی بو عطش بو قدرت و صبر و وقاریندن

ییخیلدی ذوالجناحون اوپدی سُمّ خاکداریندن

دئدی جانیم سنه قربان بو نه سرّ معما دوربویوردی من امام عالمینم ای سعادتمند

فراتی قادرم آب حیاته ائیله‌م پیوند

علی اوغلی حسینم من بلاده شاکر و خرسند

اوزوم اوز رغبتیمله دام عشقه اولمیشام دلبند

شهادت شاهده شیرین‌تر از شهد مصفّا دوربودور علت بو قدرتلن بئله عطشانم ای سیاح

یازیلمیش عهدناممده سوسوز قربانم ای سیاح

مقصرلر پناهی محرم دیوانم ای سیاح

عزاداره جزاده شافع عصیانم ای سیاح

بهشت اهلی دی کیم اهل بکا و او تباکا دورشهادت امری صادر اولمادی سیاحه مولادن

شفاعت قولین آلدی آغلادی گئتدی او صحرادن

دولاندیردی لجام مرکبی حضرت او ماوادن

وداع آخرین قصدیله اندی تلّ بالادن

او تلّی که میان عرصه و اخیام طاها دورخانم زینب دئییر خیمه قباقینده باخوردوم من

گوروم آیا حسینیمله نه رفتار ائیلیه ییر دشمن

سرازیر اولدی بیر تپراقلی طوفان تلّون اوستیندن

گلور توز درک اولونماز بو نه توزدور قوزانور یئردن

توز ایچره آت ایاقینون صدای نعلی پیدا دورتعجب حالیله دقت ائدردیم تا ندور مطلب

یاخونلاشدی توز آیریلدی نمایان اولدی بیر مرکب

آت اوسته پارچا قاندان غیری بیر زاد گورمدیم یا رب

صدا گلدی علیکن السلامی اختی یا زینب

تانیدیم لهجه سیندن کیم حسین بو لفظه گویا دورسیزی اللهه تاپشوردوم بویوردی شاه بی لشکر

داخی یوخ صحبته فرصت منی زهرا آنام گوزلر

فراز عرشدن جدّیم پیمبردور منی سسلر

قیامتده عزاداریم اگر من گئتمسم نئیلر

بو باش بو جان لو پیکر قیمت مقطوع سودا دورائله سرعتله آت سوردی حسین میدان دعوایه

نه زینب یادینه دوشدی نه باخدی آه لیلایه

دالیجان منده یوز قویدوم گوزی یاشلی او صحرایه

دئدیم قارداش قسم وئرره‌م سنی مظلومه زهرایه

حسین جان بیر توقّف قیل باجون صاحب تمنّا دورحسینین ساخلادی یولدان شرار آهیلن زینب

یول اوسته قول بویون اولدی او شاهنشاهیلن زینب

ائدیبلر رمزلی صحبت ولیّ اللهیلن زینب

قیتدی خیمه سمتینه دل آگاهیلن زینب

او صحبتدن نتیجه هر بلالرده شکیبا دورتمام ائت «یحیوی» تحریره یوخدور خامه ده یارا

فصاحتله بو نظم آبداری ائیله دون انشا

آپارسون فیض سرشارین مجالسده آتان یحیی

چکوب زحمت بساط کربلائی ائتموسن احیا

نقدری واردور آثارون آدون مشمول احیا دور
-------------------------
نام نوحه: حضرت سکینه اثر : یحیوی


سۇ یوْللارێن کسدی عدو، یاندێم عمو یاندێم

ائحسان ائله بیر جوْرعه سۇ، یاندێم عمو یاندێم

بیلله‌م عموجان محضه‌روندا حۆرمه‌تیم واردێر

باخ گؤر ایاق اۆسته دایانماق طاقه‌تیم واردێر

یاکی سۇسۇزلۇقدان دانێشماق قۆدره‌تیم واردێر

بیر جوْرعه سۇدان اؤتری من، یاندێم عمو یاندێم

بیربیر بۇ خئیمه‌گه‌له‌ری گزدیم سوْراق ائتدیم

سۇ تاپمادێم ائی سروه‌ریم، من هر یئره گئتدیم

اۇمۇدیله‌ن درگاهیوه، آخه‌رده یۆز گتدیم

باب-ی-کره‌مدیر بۇ قاپێ، یاندێم عمو یاندێم

من قوْی دوْلانێم باشیوه، چۆن شمع-ی-پروانه

سن ده طبابه‌ت ائیله بۇ درده طبیبانه

باخ بۇ لب عطشان قێزلارا، آواره طئفلانه

ائیله‌ر نئجه سۇ جوْستئجو، یاندێم عمو یاندێم

تنگه سالێب سوزئ عطه‌ش، بسکی اۇشاقلارێ

سینه آراسێنا باسێل‌لار ایستی قۇملارێ

گؤر ایش هارا چاتمێش حۆسئنین خێردا قێزلارێ

اوْد دان ائدیر سو آرئزو، یاندێم عمو یاندێم

چێخمێش صئدای العطه‌ش، عرشه بۇ مأواده

دیققه‌تله باخ بۇ ناله-وْ-افغان-وْ-فریاده

بیر قطره سۇ اۆستۆنده دیر، بۇ غملی صحراده

بۇ کئشمه‌کئش بۇ های-وْ-هو، یاندێم عمو یاندێم

شیرین دیلیم نازلێ قێزێم، گؤز یاشیوه قۇربان

آب-ی-فراتی باغلارام، من خئیمییه الآن

صبر ائت بالام بۇ دیللـه‌رون ائتدی منی گیریان

ائتمه یانێغلێ گوْفتئگو، یاندێم عمو یاندێم

ائی کربلا سولطانێ‌نێن غئیره‌تلی سرداری

آل بۇ قۇرۇ مشکی آپار، دوْلدۇر سۇدان باری

سیراب قێل، آللاه ریضاسینه، سۇسۇزلاری

ائی اهل-بئیته-آبئرو، یاندێم عمو یاندێم

گهواره‌ده غش ائیله‌ییبدیر، شیرخوار اصغر

نه سۆد وار امسین، وار نه سۇ ایچسین آخێب گؤزله‌ر

رنگی طراوه‌تده‌ن دۆشۆب، برگ-ی-گۆله بنزه‌ر

سوْلمۇش اوْ طئفل-ی-ماه رو، یاندێم عمو یاندێم

ایسته زییاره‌ت یحیوی انعام اشعاره

عباسی امما وئر قسه‌م، اوْل وقت-ی-دوْشواره

عرض ائیله‌دی عطشان سکینه، اوْل وفاداره

سۇ یوْللارێن کسدی عدو، یاندێم عمو یاندێم

----------------------------


نام نوحه : زیارت و سلام اثر : یحیویتئشنــه ســۇ کنـارینـده، لبلـه‌ره سـلام اوْلسـۇن

قانه غرق اوْلان باشسێز، پئیکه‌ره سلام اوْلسۇن

تـۆربــه‌ت-ی-مقـدسـی کـی، کـیمییـاده‌ن آرتـێقـدێـر

قــوْببــه‌ی-ی-منــوری کـی، نـوْه سمـاده‌ن آرتـێقـدێر

بـوْقعــه‌ی-ی- مطهـری کــی، هـر بنـاده‌ن آرتـێقــدیر

کیــم دییــه بیـلــه‌ر کـعبــه، کـــربـــلا ده‌ن آرتـێقــدێر

اوْنــدا دفـن اوْلان شـاه-ی-بـی‌سـره سـلام اوْلـسۇن

روحــی روح-ی-ارواحـــه، جــیسمـی روح-ی-ذیروحه

سینــه گــه خـــده‌نــگیــلــه، خنجــه‌ریلــه مشروحـه

هــم یـــدان مقــطــوعـــه، هــم قفـــای مــذبــوحــه

لختـه-لختـه قـان دوْلمـۇش، گؤزلـه‌ره سلام اوْلسـۇن

کاکــوْل-ی-سمـه‌ن سمـایـه، قـامــه‌ت-ی-دیـل‌آرایــه

شـب چیـراق-ی-مظلـۇمان، نور-ی-چشم-ی-زهرایـه

گؤهــه‌ر-ی-شـب افـروز-وْ-اهـل-ی-بـئیتـی طـاهـایــه

طـاقـه‌ت-ی-دیـل-ی-«زینـب»، نـوْجـوان-ی-لـئیــلایـه

قیطعه-قیطعه دوْغرانمێش، «اکبر»ه سـلام اوْلسـۇن

گــۆلعــۇذار-ی-زییبــایــه، ســـرو-ی-قـدد-ی-رعنـایــه

ابـــروْوان قـــوْســی‌نــــه دیــــده‌هـــای شهـــلایــــه

قانێلـــه‌ن اوْلان الــوان، زۆلـــف-ی-عنبـــه‌ر آســایـــه

آتــــلارێـــن ایــاغـــێنـــده پــــاره-پــــاره اعــضـــایـــه

قـان حنـا خیضـاب ائتمیـش، اللـــه‌ره سـلام اوْلسۇن

طیفـل-ی-بی‌زبانی کی، گۆل کیمی سوْلۇب یانـدێ

اۆچ گئجه گـۆنـۆز عطشـان، دیـل دوْداغـێ اوْدلانـدێ

ظهــر-ی-یـوْم-ی-عـاشـۇرا، سـۇ یانێنــدا اوْخـلانـدێ

شهپـه‌ر آچـدێ پئیـکانـدان، قـۇش کیمی قانادلاندێ

شـاهبـاز-ی-خــونیـن پــر، «اصغــر» سـلام اوْلسۇن

بیـــر جــــوان کـــی منصــه‌بــده، کـــربــلا علـمـداری

خون-ی-سوْرخێ ایله رنگین، بئیره‌ق-ی-نیگۆن‌ساری

قوْیدۇ قان قان سۇیا قییمه‌ت، مشکی اوْلدۇ گۆلنـارێ

سۇ یوْلۇنـدا سعــی ائتــدی، تـا کسیلــدی قوْلــلارێ

صــاحـیـب-ی-دوْ بــازۇی احــمـه‌ره ســلام اوْلســۇن

شیــدده‌ت-ی-ســۇســۇزلـۇقدان، اوْدلانان دوْداغلاره

آت دؤشــۆنــده قــاچــمــاغــدان، زخمــدار ایــاغـلاره

شــامیـــده قـــارانقـــۇقــدا، آج یــاتــان اۇشــاقـــلاره

بیــــر ده «ام‌کـلثـــۇم»ه، «زینـب»-ی-دیــل افـکـــاره

دوْختــه‌ران-ی-خــاتۇن-ی-محشـه‌ره سـلام اوْلسـۇن

خــواهــه‌ر-ی- «علـی‌اکبـر» قـالـدێ بئیــت‌الاحـزانـدا

یـوْخ چێــراغـێ یــوْخ فـرشــی، بیـر خرابــه زیندانــدا

تـوْپــراق اۆستـه جـان وئــردی، اؤلـدۆ کافـه‌ریستانـدا

کفـه‌نــی قــارا معجــه‌ر، دفنــی کــۆنـــج-ی-ویـرانـدا

اوْل «رقیــه»‌ی-ی-مــؤحنـه‌ت پروه‌ره سلام اوْلسـۇن

سیــدالعبـــادی کـــی بستــــه‌ی-ی-طنـــاب اوْلـــدۇ

شهـریلـه‌رده حققینـده، ظۆلـم-ی-بـی‌حئسـاب اوْلدۇ

پیشـــوای ایســلامــه خــاریـجــی خـیطــاب اوْلــــدۇ

آتــه‌ش-ی-شمـاتـــه‌تــده، خـاطیـــری کبـــاب اوْلــدۇ

اوْل مریــض-ی-دیـل خسته، سروه‌ره سلام اوْلسـۇن

«کوفــه»ده «عقیــل» اوْغـلـۇ «مسلــم»-ی-وفــاداره

«مالـک» اوْغلـۇ «ابراهیـم»، جان نئثار-ی- «مختـار»ه

«ابـن عوسجـه مسلـم» هــم «حبیــب»-ی-ســرداره

شـــاهـــراه-ی-ایـمــانـــدا، جــان وئــره‌ن جــوانـــلاره

طئفــل-وْ-پیــر-وْ-بــوْرنـایـه، یئکسـه‌ره سلام اوْلسـۇن

«یحیــوی» الیــن یئتســه، گۆنبـــه‌ذ-ی-طـــلا پـوشـه

بحــر-ی-لــۆطــف-مـوْلانــی، آهیــلـه‌ن گتیــر جوشــه

اخــذ قێــل اوْ درگــه‌هــده‌ن، هــر ایـکـی ائــوه توشـه

ایحتیرامه‌ن عرض ائیله، پیش-ی-قبر-ی-شیش گوشه

محضــه‌ر-ی-هــوْمــایــۇن-ی-انــوه‌ره ســلام اوْلسـۇن

--------------------------------
 
نام نوحه : عاشورا اثر : یحیوی


صحــرایــئ کــربــلاده، تــۇفانـدێ یـا محمـد

گؤنده‌ر کفه‌ن حۆسئینه، عوریاندێ یا محمد

یـوم-ی- عـزادی یـاران، یا روز-ی-عئیـد-ی-اضحـی

کـرب-وْ-بـلادی یـا رب، یا دشـت-ی-ذئبـح-ی-مینــا

برهـم دی نظـم-ی-عاله‌م، قان آغلار اهل-ی-معنا

ســر نئیــزه ده حـۆسئینیـن، باشـێ ائده‌ر تجه‌للا

گـــۆن بیر جیدانێـــن اۆستــه، تابانــدێ یا محمــد

عباسیمیــن کسیلـــدی، بــــازوی-ی-بــاوفــاســێ

باش کاسه‌سینده قاسیم، ایسلاتدێ توْی حناسێ

مئیــدانــدا یاتمێـــش اکبـــر، آغــلار قالێب آناســێ

خامــوش اوْلـــۇبـــدۇر اصغــر، حلقینده اوْخ یاراسێ

پئستـــان اوْ شیـــر-ی-خــواره، پئیکــاندی یا محمد

گلسیــن بــۇ سرزه‌میــن-ی-پــوْر اینقیـلابــه زهـــرا

گؤرسۆن حۆسئینین عوریان، دۆشمۆش توْرابه زهرا

سالسێــن یارالـــێ جیسمیــن تا رختیخـــابه زهـرا

غـرق ائیله‌سیـن یارسێن، سئیـل-ی-گــۆلابه زهــرا

فــرزنــده اشـــک-ی-مـــاده‌ر، درمــانــدی یا محمـد

شئمر-ی-جفا شوعارێن، آرتێرسێن حـق عذابیـن

یاندێردێ خئیمـــه‌گاهیــن، پیراهــه‌ن-وْ-طنــابیـن

تالان ائــدیب آپــاردێ، اجنــاس-ی-بی‌حئسـابین

پــرده‌نشیــن حره‌ملــه‌ر، الــده‌ن وئریـب نیقـابیـن

چؤللـــه‌رده باشـلار آچێــق، وئیــلانــدی یامحمـد

گل آخه‌ر اهل-ی-بئیتین، شامـه گئده‌ر پییاده

قوْلــلار طنــابه باغلـێ، غـرق-ی-غم-وْ-بـلاده

صـد پـاره نعشلـه‌ردیر، عوریـان دۆشـۆب آراده

وئرمیشله دسته-دسته، قۇشلار قاناد-قاناده

گۆلگــۆن بده‌نلــه‌ر اۆستـه، پررانـدی یا محمد

زهـرا نده‌ن دایانمێش، ترک ائیله‌مــه‌ز، جنانــی

بیلمــه‌ز مگــه‌ر اوْ خــاتۇن، اوْضاع-ی-کربــلانی

زینب قالێب کؤمه‌کسیز، سوزانـدی خانێمــانێ

اوْد دان چێخــاردا بیلمیـر، بیمــار-ی-ناتــوانــی

زینـب اوْ اوْد دان آرتێــق، سوزانــدی یا محمــد

بیــر آز قــابــاق گــؤرئیـدین، سـن نئینه‌وا چؤلینده

ضعف ائیله‌ییب حۆسئینین اؤز قانلێ مقتـه‌لینــده

نــه وار دیفــاعــه یــارا، نــه وار سیـــلاح الینـــده

نئیــزه بــرابــه‌رینـــده، اوْخــــلار مــوقــابیـلینـــده

سینـــه قێلێـــج دمینـــده، قلخــــانـدی یا محمــد

چکدین ایگیرمی اۆچ ایل، زحمه‌ت قییام-ی-دینده

وئرسین اوْ دینه تغییر، ایسته‌ردی ابن-ی-هینـده

بیر نئهضه‌ت ائتدی برپا، اوْغلۇن اوْ مـرد-ی-رینـده

سالـدێ اؤزۆن بـلایـه، ایسلامـی قێلــدێ زینـده

گــؤردۆ شریعــه‌تــونـــده،بـــوْحــرانـدێ یا محمـد

لوْمه‌عات-ی-طور-ی-سینا، گوْدال-ی-طوره گلمیـش

قــان پـرده-پــرده حاییــل، مئصبــاح-وْ-نــوره گلمیـش

معشوقینه یئتیشسین، عاشیـق حوضـوره گلمیـش

یوْخدۇر کمییه‌ت هرگیز، وحــده‌ت ظوهـوره گلمیــش

عبـدی اطعنـــی حتــــی، بـــــوْرهانــدێ یا محمــــد

شوْق-وْ-شعه‌فله تسلیم، اوْلدۇ حۆسئن قضایه

عبدیت-ی-خۇدانـی سئیـر ائتــدی پایــه-پایـــه

النفســـی مطمئنــــه شــأنینـــده دیــر بۇ آیه

فخر ائیله‌سین نقه‌دری، وار حققیــن انبیـایـــه

اوْغلۇن قبول اوْلۇنمۇش، قۇربانـدێ یا محمـــد


سن رحمه‌ت-ی-خۇداسان، محبوب-ی-ربی‌العزت

سن شافع-ی-جزاسان، دارای-ی-رحم-وْ-رأفه‌ت

اوْنــداکی حـؤکم-ی-حقلــه‌ن برپا اوْلۇر قییامه‌ت

اوْنــدا شفــاعـــه‌تۇنــلا قێــل یحیـوی‌نی راحه‌ت

مــوسته‌غـره‌ق-ی-خطـا-وْ-عوْصیاندی یا محمــد

---------------------

نام نوحه : حسینیم وای اثر : یحیویحۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

حۆسئینیم وای حۆسئینیم واییــــارالارۇن آخــــــار قانــــــــــێ

ائــده‌ر گـــۆلنـارێ مئیــدانــــێ

باجـۇن قۇربان باشــۇن هـانـــێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وایسینــوْن اۆستـه یاروْن چـوْخـدۇر

تمـــامـــــی نیــــزه-وْ-اوْخـــــدۇر

اؤپــه‌م بۆســه یئـــری یــوْخــدۇر

حۆسئینیـم وای حۆسئینیـم وایسـۇسـۇز الـده اؤلــه‌ن قــارداش

یـارالـــێ جــان وئــره‌ن قــارداش

هانــێ اوْل پیـره‌هــه‌ن قارداش؟

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وایسن اؤلـدۆن دۆشمنـۇن قالــدێ

سنـــی اؤلـــدۆردۆ کـــام آلــدێ

یــۆزۆ اۆستـــه نـده‌ن ســالــدێ

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وایگـــره‌ک قـــان آغـلاسێـن زینـب

جـهــانــی داغـــلاسێــن زینــب

سنـه یاس ساخـلاسێــن زینـب

حۆسئینیم وای حۆسئینیـم وایباشــۇن یـــوْخ ایشتیــاغـۇنـدان

اؤپـــه‌م قــارداش دوْداغــۇنــدان

اؤپــۆم قــوْی مــن آیاغــۇنـــدان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم واییئتیــــرره‌م نالـــه‌مـی عــرشــه

سینـوْن گـؤرره‌م دؤنـۆب فــرشه

آیــاق رددی ســالێـــب نقشـــه

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وایبـۇلـود تک دوْلمــایایێــم نئیلیــم

پریشــان اوْلمـــایێــــم نئیلیــــم

باش آچێـب یوْلمــایێــم نئیلیــم

حۆسئینیم وای حۆسئینیم واینـه بــی‌اینصـافیـمـیــش عــدوان

لیبــاســـۇن ائیلـئـیـیــــب تــالان

قـوْیــۇبــدور نعشــۇوو عــوریــان

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وایائدیــم قــوْی قانیلــه‌ن رنـگیـــن

بــۇ زۆلفیــم تــا تـاپـام تسـکیـن

تاپـام تسکیــن دگیــل مومـکون

حۆسئینیم وای حۆسئینیم وای

----------------------------

رجز عاشورا اثر : یحیوی


گل دشت-ی-نئینوایه، یا خاتمُ‌النّبین

دۆشدۆ حسین بلایه، یا خاتمُ‌النّبینبیر وقتدیر بۇ ساعت، لازیمدی سرعت اوْلسۇن

دئ خازن-ی-جَنانه آماده خیدمت اوْلسۇن

دستور وئر قارادان، جنّاته زینت اوْلسۇن

کرب-وْ-بلاده حاضر طوبای-ی-جنّت اوْلسۇن

سالسێن حسینه سایه، یا خاتمُ‌النّبینزهراده قتلگاهه فوراً اؤزۆن یئتیرسین

بیر رختخوابیله‌ن بیر تخت-ی-روان گتیرسین

نعش-ی-حسینی بۆکسۆن، مئیدانیده‌ن گؤتۆرسۆن

زینب گئده‌نده شامه، ایجلالیله‌ن اؤتۆرسۆن

یوْخسا ائده‌ر گیلایه، یا خاتمُ‌النّبینبیرده سفارش ائیله، ارواح-ی-انبیایه

سرعتله نازل اوْلسۇن، صحرای-ی-کربلایه

اوْنلار سنین دالۇندا، گلسینله اقتدایه

سن قێل نماز-ی-دفنی، مظلوم-ی-کربلایه

تحویل وئر بقایه، یا خاتمُ‌النّبینکافور-وْ-سۇ گتیرمه، چون غوسله یوْخدۇ حاجت

غوسلین اؤزۆ ائدیبدیر، قاندان؛ تاپێب شهادت

اؤز نعشی اۆسته باشێ، قرآن ائده‌ر تلاوت

ائیله‌ر نوای-ی-زینب، تلقینینه کفایت

سن گل فقط عزایه، یا خاتمُ‌النّبینقانێن یاخێب حَرَملر، موی-ی-سر-ی-سییاهه

عنّابی رنگ، زۆلفۆ تؤکدیله قتلگاهه

الوان کفن تؤخۇندۇ، اعضای-ی-پاک-ی-شاهه

نه حاجتی حسین‌ین وار پنبه-وْ-گیاهه

یا کؤهنه بوریایه، یا خاتمُ‌النّبینجئبریل هاردا قالمێش، دربارینین قۇلامی

قصد-ی-زیارت ائتسین، بۇ «وادی السلامی»

آلسێن قنادی اۆسته، گۆل پئیکر-ی-امامی

عرشُ‌اللهه آپارسێن، گزدیرسین هر مقامی

باخسۇنلار اوْل فدایه، یا خاتمُ‌النّبینلقمان کی مدّعی دور دردین شفاسی واردۇر

گلسین حسینه وئرسین، درمان یاراسێ واردۇر

باخسا دییه‌ر بۇ جیسمین سالیم هاراسێ واردۇر

درمانیله‌ن ساغالماز آیرێ دواسی واردۇر

مُحتاج دور بُکایه، یا خاتمُ‌النّبینبیر عدّه قدّسیاندان گلسین همین دیاره

اوْخلارێ چکسین آتسێن، بۇ جیسمیده‌ن کناره

تا یاره‌لر اوْخ آلتدان چێخسێنلار آشکاره

گؤر شاهد اوْل کی دوشمن وۇرمۇش نه قدری یاره

دلبند-ی-مُرتضیٰ‌یه، یا خاتمُ‌النّبینمئحراب-ی-وعده‌گاهه دۆشمۆش یۆز اۆسته پئیکه‌ر

قوْیما بۇنوعی قالسێن آرخاسێ اۆسته دؤنده‌ر

نه حالدا دۇر حسینون گؤرسۆن هامێ ملک‌لر

درگاه-ی-کبریایه دۇت سینه‌سین برابر

سال عکسینی سمایه، یا خاتمُ‌النّبینوقتیکه یحیوی‌نین روحی گئده‌ر بقایه

زیر-ی-لحد اوْلاندا، منزیل اوْ بینوایه

اوْردا گلیب آلاندا مأمورلر آرایه

وئرره‌م قسم عزیزون مظلوم-ی-کربلایه

اوْندا یئتیش هرایه، یا خاتمُ‌النّبین
-----------------
شاعر :عباسقلی یحیوی اردبیلی 

نام نوحه : حضرت علی اکبر(ع)


خئیمه‌نی سیلمیشه‌م، زینه‌تین وئرمیشه‌م، فرش ایدیر معجه‌ریم گل

اکبریم اکبریم گل

سـن گلـه‌ن یـوْلـلارا، ائیلــه‌ره‌م مـن فــدا، آغـلایــان گــؤزلـه‌ریــم گــل

اکبریم اکبریم گل

شیشه‌یـه بنزه‌ییـر، باخماسان تئز سێنـار، بیـر نیگـاهیلـه قلبیـم

امن ده ساخلا اوْغلۇم

ائی صنـوبـر قدیـم، سـایـه سـال باشیمــه، مادر-ی-بــی‌پناهـون

لۆطفیله یوْخلا اوْغلۇم

گل وئریـم زینـه‌تیـن، یـوْلـلایێـم عرصییـه، تیـر-ی-مــوژگانێـن ایلـه

دۆشمه‌نی اوْخلا اوْغلۇم

زۆلفووه دۆشسه کج، شانه بخش ائت منی، تیتره‌ییر اللــه‌ریم گل

اکبریم اکبریم گل

وصل-ی-معبوده سن، باغلایێبسان کمه‌ر، من نئجه مانیع اوْللام

عئشق سوداسی دیر بۇ

عامـل-ی-حـؤکـم سـن، امـره مــأمــورسـن، روز-ی-قـالـو بــلاده

عهدین ایمضاسی دیر بۇ

حقّ ریضـادیـر اوْنـا مـن ریضـایـه‌م بالاجـانــی وئرمــه‌ک گره‌کـدیـر

دین دعواسی دیر بۇ

حضرت-ی-فاطیمـه محضـه‌رینـه آپـار، تؤحفـه نیسگیللــه‌ریم گـل

اکبریم اکبریم گل

آسلانێبدێر اۆره‌ک قاشـلارۇن طاقینـه من غریبـی سالێبــدێـر

قاره زۆلفون کمه‌نده

ایندی صیّادلر، گؤزله‌ییرلر سنی، دام-ی-ظـۆلمه دۆشـه‌رسـن

زرمگاهه گله‌نده

روزگاریـم دؤنـه‌ر، اوْنـدا برپـا اوْلـۇر، خئیمـه ده محشـه‌ریم گـل

اکبریم اکبریم گل

ائی شکوفته گۆلۆم، کاکول-ی-سونبولوم، تۆش اوْلۇر بۇ طـراوه‌ت

حیف باد-ی-خزانه

غمزه-ی-بۆلبۆلۆم، چوْخ پریشان دیلیـم، وئـر تسـلّای-ی-هئجـران

مادر-ی-مئهریبانه

گؤرمۆسه‌ن متّصل، بیزده‌ن اؤترۆ بۇ گۆن، آیرێلێـق تیری قوْیمـۇش

دست-ی-دؤوران کمانه

جاری ائتسین سنین، قانێن ایله منیم، گؤزده‌ن اشگ-ی-تریم گل

اکبریم اکبریم گل

منزیلیم مسکه‌نیم، بیر همین خئیمه دیر، تیره ائتمیش گؤزۆمده

چکدیگیم دود-ی-آهیم

فۆرصـه‌تیـن وار اگــه‌ر، گـل مـۆختصــه‌ر تاکـی اوْلسـۇن چیراغـان

صفحه‌ی-ی-خئیمه‌گاهیم

سن بیلیرسن اوْغۇل، غرق-ی-بحر-ی-غمـه‌م، ائیله‌ییب روزیگـار

قاره بخت-ی-سییاهیم

بـورج-ی-ایقبالیمـی نـوره بـاران ائلـه، ائـی مـه-ی-انـوه‌ریـم گـل

اکبریم اکبریم گل

------------------------------
نام نوحه : شروع محرم اثر : یحیوی


بـاشـلانــدێ حسیـن‌ین ایّـام-ی-عـزاسـی

سیزده‌ن کؤمک ایسته‌ر حقّ‌ین شُهداسی

قلبینده امام-ی-عصرین غمی آرتار

جهد ائیله اماندیر پوْزما بۇ اساسیگر عئشقی حسینی درک ائتسوْن اؤزۆنده

اشگون قطراتین گیزله‌تمه گؤزۆنده

لبّیک دیلونده گؤز یاشێ یۆزۆنده

ائیله شه-ی-دینه خیدمت بۇ سؤزۆنده

فرض ائت اۇجالۇبدۇر «ینصرنی» صداسیتؤک شیشه‌ی-ی-دیلده‌ن روخساره گولابی

کیم آغلار حسینه، آرتێقدێ{ر} ثوابی

فیض-ی-عبراتون یوْخ حد-وْ-نصابی

عاجیزدێ ملک‌لر ائتسین بۇ حئسابی

واضح‌دێ بۇ مطلب یوْ چون-وْ-چراسیینصرنی بۇیۇردۇ، سلطان-ی-حقیقت

بۇ کلمه‌ده اوْل شاه، ائتدی سیزی دعوت

ایندی بۇ عزاده هر کیم ائده خیدمت

مثل اینکه شهادت اوْلمۇش اوْنا قیسمت

البته شهیدین جنّتدیر بهاسیهر کیم وۇرا زنجیر، هر کیم وۇرا سینه

تنبیه ائله‌ییبدیر خصم-ی-شه-ی-دینه

اوْن گۆن دۇتۇلۇر یاس، هر ایلده حسینه

چۆنکۆ اوْ مقدّس، قانون سَببینه

دین-ی-نبوی‌نین مُحکم‌دی بناسیبۇ شأن-وْجلاله، قۇربانم حسین جان

عالمده آچێبسان بیر سفره‌ی-ی-ائحسان

عرش-ی-حقه گئتدی، حلقوندان آخان قان

اوْل قانێ وئریبسه‌ن جنّاتی آلێبسان

بۇ بارده حقّین وار عئین-ی-رضاسیفکریمده دوْلاندێ اوْل غملی زمانون

آغزۇندا عطشده‌ن دؤنمه‌زدی زبانون

زینب کؤمه‌گینه اوْلمادێ توانون

سنگین یارالاردان جوش ائیله‌دی قانون

شئمرین اۇجالاندا مئیداندا نداسی
------------------------

شاعر : استاد عباسقلی یحیوی

نام نوحه : درباره زینب


آی باتدێ صۆبح آچێلـدێ، زینب نـوایــه گلـدی

زهرا دئدی حۆسئن وای، عاله‌م صدایه گلـدی

چۆن یێخدیلار آتێندان، سولطان-ی-تیشنه کامی

دونیایـــه اوْلــدۇ ائعــلان قتــل‌الحسیــن پیـامــی

جننـاتیـده‌ن ائشیتــدی پئیغـه‌مبــه‌ر-ی-گیـرامـی

نعلئین‌سیز عباسیز کرب-وْ-بلایه گلدی

پئیمانه عالـه‌م اوْلـدۇ، جانـانـه وئــردی جانیــن

شوْق-وْ-شرافه‌تینه‌ن، طئی ائتدی ایمتیحانین

شمر-ی-دغا تؤکه‌نده، خاک-ی-مینایـه قانیـن

یۆز دۇتدۇ آسیمانه، حمد-وْ ثنایه گلدی

خـون-ی-خـۇدا تـؤکـۆلـدۆ، گــوْدال-ی-کــربـلایـه

یئرله‌ر تزه‌للزول ائتدی، رعشه دۆشوب سمایه

کـرروبییـان-ی-لاهـوت، آغلاشــدێ بۇ بـلایـــه

یئل اسدی گۆن دۇتولدۇ ظۆلمه‌ت فضایه گلدی

خون-ی-حۆسئین بوْغازدان، جاری اوْلان زمانی

جئبریل آپاردێ عرشه، بیر شیشـه ده اوْ قانی

اوْل شیشــه‌ده‌ن نومــودار، اوْلدۇ بلا نئشـانــی

قوْزاندێ بـویـئ ماته‌م، اهلئ سمایه گلدی

نور-ی-حق اوْلدۇ لامئع، باشسێز قالان بدنـده

رأس-ی-حۆسئینئ مظلوم، سر نیزیه گئدنده

باد-ی-سییاه اسه‌نـده، یئر زلـزه‌لـه ائـده‌نــده

سێندی نظام-ی-دونیا حد-ی-فنایه گلدی

نزدیک ایدی یئرینده‌ن، چیخسین مدار-ی-دونیا

آل-ی-اۇمیه ائتسین، دستور-ی-شرعی مولغا

سرنئیزه ده‌ن ائده‌نده نور-ی-حۆسئین تجه‌للا

دین-ی-محمد اۆسته نورانی سایه گلدی

فـرمــان-ی-غـارتیلـــه‌ن، تللــی آشێـب عربلــه‌ر

گؤردۆ اوْ های-وْ-هویو، اطفال-ی-زار-وْ-موْضطـه‌ر

قاچێیلا خئیمه گاهه، بیرده‌ن اۇجالدێ سسله‌ر

عممه آماندێ لئشگه‌ر، خئیمه سرایه گلدی

صحـرانـــه‌وه‌رد عـربلــه‌ر، خـرگاهــی یاندێـرانــدا

باشــێ آچێق حره‌مله‌ر، اوْددان چێخیب قاچاندا

قالخێـب بحتر-ی-آتــه‌ش، گیزله‌نـدیلـه‌ر دۇمانـدا

تـۆسدۇ اۇجالـدێ قاره، پـرده هوایــه گلدی

بیر خێردا قێز قاچێردێ، دۇتموش اله عباسیـن

مرد-ی-یهودی دۇتدۇ، خاموش ائدیب لیباسین

گتدی اله حۆسئینین، دیلبه‌ندینین ریضاسیـن

احسه‌ن اوْ شئیخه موشکول، وقته هرایه گلدی

گر ائتمه‌سئیدی زینب، نسل-ی-حۆسئینه ایمداد

اوْلمۇشـدۇ اوْد ایچینـده، سـۇزان امـام-ی-سجــاد

قێلـــدێ رشـــاده‌تیــلــه، اوْددان ایـمـــامـــی آزاد

بیر تــازه زینده‌قانلێق، زین-وْ-العئباده گلدی

زهــرا گــزه‌ردی گــۆنــــدۆز، اطـــراف-ی-مــاجــراده

تا کـوفییـه حـــۆسئینیــن، گـئتــدی باشی جیـداده

نعش-ی-حۆسئینی آخشام، باشسێز قوْیۇب آراده

گۆن باتجاغێـن اوْ خاتــۇن، مطبه‌خ سرایه گلدی

حوران-ی-باغ-ی-جننه‌ت، محــزون گیریفتــه سیمــا

حــووا خـدیجــه خــاتـون، مــریــه‌م جناب-ی-ســارا

آشوفته مو سییه‌ه پوش، دیلله‌رده وای حۆسئن وا

زهرایــه همـده‌م اوْلسۇن، بزم-ی-عزایه گلدی

اللی اۆچ ایل قاپۇندا، وار یحیوی حـۆسئن جان

نؤحه یازێب غمــوندا، اوْلمــۇش مریـض-وْ-نالان

دست-ی-مـــوبــاره‌کــونلا، دردینـه ائیله درمان

اۇمید-ی-صئححه‌ت ایله، باب-ی-شفایه گلدی

---------------------------------------

استمداد حضرت زینب از برادر-شاعر: یحیوی

گل هارداسان قارداش آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

دوْلدۇ خییامه کوفییان، تئز گل حۆسئینیم گل

آتلێ پییاده یۆز قوْیۇب، اخیامه هر یئرده‌ن

چێخمێش سمایه قوْرخۇلۇ، سسله‌ر عره‌بله‌رده‌ن

خێردا بالالار قوْرخۇشۇر، قارداش بۇ سسله‌رده‌ن

تا ائیله‌مه‌زله‌ر بیر زامان، تئز گل حۆسئینیم گل

بۇ های-وْ-هو، بۇ کئشمه‌کئش، زینب نده‌ن اؤلمه‌ز

سنده‌ن سوای هئچ کس منیم، احوالیمی بیلمه‌ز

هئی سسله‌ره‌م باعیث ندیر، قارداش سسین گلمه‌ز

گر یاتمێسان، یاتما اوْیان، تئز گل حۆسئینیم گل

بۇ خئیمه‌لرده بیر بؤلۆک اهل-ی-عیالون وار

السیز ایاغسیز طیفل وار، باشێ بلالون وار

تأخیر ائدیرسه‌ن بیلمیره‌م، هانسێ خییالون وار؟

بۇ سیرره باغرێم اوْلدۇ قان، تئز گل حۆسئینیم گل

عوْره‌ت‌له‌ره شرعه‌ن جهاد اوْلسئیدی ائیله‌ردیم

من دوْخته‌ر-ی-شیر-ی-خۇدایه‌م، جنگی باشلاردێم
حمله ائدیب بۇ لئشگه‌ری، نابود ائیله‌ردیم

اشراره وئرمه‌زدیم آمان، تئز گل حۆسئینیم گل

صبر ائت باجێ، صبر ائت باجی، ائی زار-وْ-دیلخه‌سته

ایمدادیوه گلله‌م سنین، آهیسته-آهیسته

دۇرماغا یارا یوْخ، سۆرۆنله‌م اللــه‌ریم اۆسته

قلبیم یانێر ائتمه بیان، تئز گل حۆسئینیم گل

بۇ هیممه‌ته، بۇ غئیره‌ته قۇربان باجۇن زینب

گلمه بۇ نوعی ریققه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

چوْخدۇر یاران گئت راحه‌ته، قۇربان باجۇن زینب

بیره دییه‌م ائتمه گۆمان، تئز گل حۆسئینیم گل

یاز یحیوی ائفرادله‌ر، ایسته ولی حاجه‌ت

قصد-ی-زییاره‌تله مقام-ی-پاکه قێل نیت

بیر اربه‌عین باب-ی-حۆسئین اوْلسا سنه قیسمه‌ت

قبرینده قێل وئرد-ی-زبان، تئز گل حۆسئینیم گل


---------------------

حضرت زینب(س) در قتلگاه برادرش امام حسین (ع) اثر: یحیوییارالار سینوْندا قارداش، گۆل-ی-گۆلسیتانه بنزه‌ر

آغارێب منیمده زۆلفۆم، چمن-ی-خزانه بنزه‌ر

نئجه شرح ائدیم برادر باشێمێن مصیبتینده‌ن

کی گؤرۆندۆ بیر نمونه بشرین قیامتینده‌ن

نئچه ساعتین ایچینده، غم-وْ-جور شدّتینده‌ن

باجۇوۇن رشیده قدّی، اگیلیب کمانه بنزه‌رنئجه زینبۇن ریضادێر، سنی یاندێرا حرارت

بیلیسه‌ن کی سایه‌بانه، یوْخ الیمده ایستطاعت

بۇ مکاندا دود-ی-آهیم، ائله‌ییر منه حمایت

کسر ایستی‌نین قاباغێن، سنه سایه‌بانه بنزه‌ربۇ جنازه‌لر کی باشسێز تؤکۆلۆبدۆ ریگزاره

نه جلالیله‌ن سالێبلار، سنی دوره‌ده‌ن حیصاره

اوْلارێن باشێ جیداده، دۆزۆلۆبدۆ چون سیتاره

وَسَطینده قانلێ باشۇن منه آسمانه بنزه‌رسن اۇشاق ایدون، اؤپه‌ردی اۆره‌گۆن بابام پیمبر

بۇ یئره دییه‌ردی بیر گۆن دَیه‌جک یارا مکرّر

گؤرۆره‌م دگیب کئچیب اوْخ، سوْرا سانجێلێبدێ خنجر

بۇ یارا بابام محمّد، دئدیگی نیشانه بنزه‌رجیگروندا وار حسین جان، علی اکبرین یاراسێ

اۆره‌گۆن قانێلا سیراب، اوْلۇر هز زامان بناسی{؟}

دۆشه‌جَکدی شرق-وْ-غربه، اوْ یارانێن انجلاسی

تر-وْ-تازه دیر همیشه، گۆل-ی-ارغوانه بنزه‌راوْ زامان گؤره‌نده شئمرین قانا خنجری بوْیانمێش

حَرمون، باجۇن، کنیزون، باشۇوا گلیب دوْلانمێش

قاچا-قاچدا بۇ مکانه اوْ قده‌ر آیاق توْخانمێش

کی کنار-ی-قتلگاهون، ره-ی-کاروانه بنزه‌ربالاجا قێزۇن رقیّه، اوْ عزیزه نازدانه

دوْلانێبدێ آت دؤشۆنده، اۆره‌گی دؤنۆبدۆ قانه

یۆزۆنه دَگیبدی سیلی، باشێ اۆسته تازیانه

سارالێب سوْلۇبدۇ رنگی، ساری زعفرانه بنزه‌رسن ای آفتاب-ی-عزّت، ائله نئیزه‌ده‌ن نیظاره

نئجه گؤره بیزه اێشێق گۆن، گئجه تک اوْلۇبدۇ قاره

هامێ اَختَران-ی-عصمت، دۆزۆلۆبدۆ بیر قطاره

ره-ی-قبله‌نین دلیلی، صف-ی-کهکشانه بنزه‌راۆره‌گیم باشێن آلاندا، غم-وْ-محنتون سحابی{بۇلۇد}

اوْ بیلیر عزالیام من، یۆزۆمه سپه‌ر گۆلابی

تؤکۆلۆر سرشگ-ی-چشمیم، یئره ایسلادێر ترابی

گؤزۆمۆن یاشێ آخاندا، مژه ناودانه بنزه‌رگزه‌ره‌م بۇ گۆلسیتاندا، گله‌نی صفالی گؤرره‌م

آچێلان گۆلۆن ایچینده، دۆزۆله‌ن تیکانی درره‌م

قطرات-ی-اشگیم‌ ایله گۆله؛ گۆلشه‌نه سۇ وئرره‌م

گؤره‌سن وفالی زینب، نئجه باغبانه بنزه‌ردل-ی-یحیوی ده دائم اوْلۇ جیلوه‌گر بۇ نیّت

گینه بیر گئجه جمالون یۇخۇدا ائده زیارت

بیلیسه‌ن کی آشیانی نه قده‌ر تاپار شرافت

دوْلانۇر سرای-ی-مئسکین، اوْ گئجه جنانه بنزه‌ر

-----------------------------
نام نوحه : دو طفلان مسلم اثر : عباسقلی یحیوی


شهر-ی-یثربده‌ن حـۆسئـن قافله‌سـی باغـلادێ بـار

اهل-ی-بئیت-ی-نبــه‌وی، محمئـل-ی-زررینـه ســوار

تـۇتــدو زینب اوْ زمــــان تخـــت-ی-روانینــــده قــــرار

مسلمـون خێـردا ایکـی، اوْغلــۇ قێــزی بیـــر حـره‌مــی

همـره-ی-قافیلـــه، یــانینــــده کنیــــز-وْ-خــده‌مـــی


مکــه‌ده‌ن خــاک-ی-عیـراقـــه کیمـی صحـرای دئـراز

نـوْجـــوانـان بنــی هاشیمه ائیلـه‌ردیلــه ناز

بس کی خاطیرله‌رین ایسته‌ردی شه-ی-مولکئ حئجاز

هر گۆن ائحضـار ائلییه‌ردی شـره‌ف-ی-خیـدمه‌تینـه

ال چکـه‌ردی اوْلارێن زولفـونـه هــم صـوره‌تینـه


تنگیدیـر شعریـده چـۆن شـرح-ی-مقــالاتــه مقــام

مطله‌بـه تئـز تاپـاق ال ائیلـه‌مـه‌دیـم طـول-ی-کـلـام

کـربـلاده وۇرولــوب امــر-ی-امـامیلــه خییــام

اوْلـدۇ مأنـوس-ی-حـره‌م قلبیــده مسلــم یاراسـی

مسلمـۇن بـانـوی-ی-بـا‌عیصمـه‌تی هـم اۆچ بالـاسـی


ایکـی اوْغـلان گلیـب ایـذن ایستـه‌دیلـه‌ر مئیـدانـه

وئرمـه‌دی ایـذن دئـدی شـاه اوْ ایکـی قۇربانــه

بس کیفـایـه‌ت دیر آتـوْز کوفـه‌ده باتمێـش قـانــه

سیـز منیـم ناییبــیمیـن گۆلشـه‌نیـنین گۆللـــه‌ریـسیـز

نخـل-ی-ماتـه‌مـده سییـه‌ه‌ پـر بـلا بـۆلبـۆللـه‌ریـسیـز


الغــه‌رض قتـل-وْ-قیتـال اوْلـدۇ تمــام عـاشـورا

تـؤکـۆلـۆب خئیمـه‌لـه‌ره سئـل کیمــی افــراد-ی-بــلا

وۇردولار سوْیــدۇلار عـوْره‌ت اۇشــاقێ بـی پـروا

یانـدێـرێـب خئیم-ه-وْ-خـرگـاهـی الوْولانـدێ حشـه‌م

قاچـدێــلار دشــت-وْ-بییـابــانـــه عـزیــــزان-ی-حـــره‌م


بـالا قێـزلار کـی قـوْیـۇب یـۆز هـره‌سـی بیـر طــره‌فــه

بیـر علقـه‌م طـره‌فـی بیـری راه-ی-نجفـه

مسلمون خێـردا قێـزی اوْلـدۇ قاچـان وقتـه خفـه

قـاچمـاغـا تاپمـادێ یـوْل قطـع-ی-اۇمـود اوْلــدۇ اوْ قێــز

یێخیلیـب آتـلار ایاغینـه شهیـد اوْلـدۇ اوْ قیــز


یئـل اسیـر، قالخێـر الـوْو، دشتـی باسیـب دود-وْ-بـوْخار

گـؤز گـؤزۆ گـؤرمـه‌ز هـوانـی بـۆرویـوب گـرد-وْ-غـوبار

اوْ ایکـی طئفل، اوْ تــوفـاندان اؤزۆن ائتـدی کنـار

قاچێـب آخێـر یـوْرۇلان وقتـه آچێـب گـؤزلـه‌رینـی

نـاگـه‌هـان تاپـدێـلار جنگـه‌ل-ده اوْلار اؤزلـه‌رینـی


نئـی‌لـه‌ریـن شاخـه‌سـی آلتێنـدا اوْلـۇبـلار پینـهان

ائشیـده‌ردیـلـه هیـاهـو سـسـینــی مئیــدانـدان

قـوْرخـۇدان قـوْل بـوْی-ۇن اوْلـدوْ ایکـی قارداش لـرزان

یئـره بیهـوش دۆشـوب بیلمـه‌دیلـه‌ر شـور-وْ-شـری

گتیـریـب هوشـــه شـابـانگـاه نسیمیــن اثــه‌ری


گــؤز آچێب دؤرد طـره‌فـه بـاخـدێـلار چوْخ دیققه‌ت ایله‌ن

جنگه‌لی خئیمه‌دن آرتێق تاپێب امنیت ایله‌ن

صۆبـح ائدیبله‌ر گئجه‌نی دیل دوْلۇسۇ وحشه‌ت ایله‌ن

گۆن دۆشه‌ن وقته داغا دۆشدو بۇلار صحرایه

وۇردولار چنــگ-ی-توه‌سســول کـــرم-ی-یئکتـایــه


بعضی مقته‌ل ده یازێب قیرخ گئجه بعضی‌سی بیر ایل

گزدیله چؤللـه‌ری آواره نه یوْلداش نه دلیل

گه علف ریشه‌سی مئیل ائتدیله گه برگ-ی-نخیل

دوْلانێب تاپمادێلار یوْل اوْ ایکی سرگه‌ردان

نه آیاق رددی نه بیر جادده نه شهر-وْ-آبادان


بیر چراگاهه یئتیب گؤردۇ اوْ یوْرغۇن بالالار

اوْردا بیر دسته قوْیۇن اوْتلۇر عجه‌ب منظه‌ره وار

گلله‌بان الده آغاجێ دۇروب اطرافه باخار

اده‌ب ایله دایانێب وئردیله چوپانه سلام

دئدیله‌ر وئر بیزه ایمکان قده‌ری آب-وْ-طعام


نئچه مۆدده‌ت دی طعام آدلێ غذا گؤرمه‌میشیک

آب-ی-باران دان ایچیب برگ-ی-دیره‌ختان یئمیشیک

پا بۆره‌هنه دوْلانێب چؤللــه‌ری آللاه دئمیشیک

ایتیریــب یوْلــلارێ کنــده شهـــه‌ره چاتمامێشیـق

قوْرخۇموزدان گئجه گؤز یۇممامێشیق یاتمامێشیق


گلله‌بان عرض ائله‌دی ائی ایکی نورانی اۇشاق

دئیین اصل-وْ-نسبیز، چؤللـــه‌ره دۆشدۆز نه سایاق

ساخلارام گر تانێسام گؤزله‌ریمین اۆسته قوْناق

آگه اوْل، بیز دئدیله‌ر مسلمون اوْغلانلارێ‌یـێـق

ظۆلم اوْدوندان قۇتاران حال-ی-پـریشـانـلاری‌یـێـق


شیعـه‌ی-ی-حضره‌ت موْلا ایدی بس کی اوْ جوان

آغالارێن تانێدێ ائیله‌دی شیدده‌تله فغان

ال ایاق‌لارێن اؤپۆب معذه‌ره‌ته آچدێ زبان

بعد از آن سوفره ده حاضیر ائله‌دی شیر-وْ-فطیر

رغبـه‌ت ایله یئدیله‌ر شیـر-وْ-فطیـر اوْلـدۇلا سیر


دئدی جانیم سیزه قۇربـان اوْلا گـۆل پارچـالاری

قصـد ائـدیبسیز گئده‌سیز هانسێ گـؤزه‌ل شهره ساری

رهنۇمالێق ائله‌ییم من سیزه حافیظ دی تاری

یا قالێن زینده‌گی‌یئ ساده‌یه عاده‌ت ائله‌یین

منزیلیم غاریدی خوْش اوْلسا قیناعه‌ت ائله‌یین


دئیدله‌ر شهر-ی-مدینه نئچه فرسه‌خ دی بۇرا

عرض ائدیب شهر-ی-مدینه هارا؟ بۇ جۆلگه هارا؟

کوفه اطرافی دی بو یئر کی ائدیر گله چرا

دئدیله‌ر بیر نئچه گۆن بۇردا بیزی ائیله نیهان

شایـه‌د احوالیمیـزه رحم ائلـی‌یـه‌ن اوْلـدۇ عیان


سۆپۆروب آلدێ توْزۇن غاری مۆزه‌ییـه‌ن ائلـه‌دی

بیر قـوْیـۇن جیلدین اوْنـا فرش-ی-نیشیمـه‌ن ائلـه‌دی

ایکی شهزاده همون غاریده مسکه‌ن ائله‌دی

ائتدی مشغول چوْبان خوْش مزه صؤحبـه‌تلـه‌رینـه‌ن

وئردی تسکیـن اوْلارا شیـرین حیکایـه‌تلـه‌رینه‌ن


از قضـا ابـن-ی-زیاد ائیلـه‌دی بیر عیـدده روان

مالییات آلماغا اغنـام-وْ-حشـه‌مـده‌ن او زامان

بیری مأمـوریلـه‌رین ساخـلادێ بـۇ یئـرده عینان

اوْلدۇ مشغول قـوْیۇنـلارێ سایێـب داغـلامـاغـا

غاریـده گؤزلـه‌ری دۆشـدو ایکـی معصوم اۇشـاغا


دئـدی بـۇ طیفلی‌لـه‌رین بـۇردا نـه کئیفیتـی وار

دئـدی یـا شئیـخ حقیـره بۇلارێن نیسبـه‌تی وار

دئـدی سـن دۆز دئمـه‌دیـن بۇنلارێن آی صـۆره‌تـی وار

دۆز دئسـه‌ن گیـزله‌دیره‌م سیررینـی آلـلاهـه قسـه‌م

نسـل-ی-اینسـان دگیلــه‌م قصـد-ی-اذیـت ائتســه‌م


اوْ لعینیـن قسـه‌مـی شـاد ائدیـب اوْل طیفلـی‌له‌ری

دئدیلـه‌ر مسلمــون اوْغـلانلارێ‌یێـق بیـل خبــه‌ری

کــربـلاده‌ن قـاچێـب آواره گـزیــب کــوه-وْ-بــری

اوْلمـۇشـوق بـۇردا پنـاهـه‌نـده بـۇ مغغـارییـه بیــز

اینـدی مؤحتـاجیـق ایـا شئیـخ ره چـاریـیه بیــز


دئـدی بختیـم مـن اتئـدی نـه عجـه‌ب صئیـده دوچـار

سیـزی دربـار-ی-امیــره آپـارێـم میثـل-ی-شیـکـار

خلعـــــه‌ت آلــــلام دیره‌م-ی-نوْقـــــره-وْ-زریـــن دینــار

تئـز قبـاغیمـه دۆشــۆن اوْلمییـه تـا حـؤصـه‌لـه تنـگ

طئـی ائدین کوفـه یـوْلـۇن ائیلـه‌مئیین ذرره دیره‌نگ


قسه‌م-ی-کاذیبین اوْل حیله‌گرین گؤردۆ شبان

دئدی مئهمانلارێمی وئرمه‌ره‌م اؤلسه‌مده اینان

اؤزۆن آتدێ قاباغا سینه‌سین ائتدی قلخان

ایکی‌سی اوْلدۇ گلاویز کئشاکئش اوْجالێب

چوْخ تلاش ائتدی شبان قودره‌تی قوْلدان آزالێب


سیلی-وْ-موْشتوْ-لگه‌د ضربه‌سی سوست ائتدی قوْلۇن

باغلادێ ظالیم همون ساعه‌ت اوْنۇن ساغ-وْ-سوْلۇن

هر اۆچۆن ائتدی اسیر باشلادێلار کوفه یووْلۇن

گۆن غروب ائیله‌دی عاله‌م گئیینیب قاره حئجاب

مرکه‌بینده‌ن آشاغا دۆشدۆ غولام ائیله‌دی خواب


قوْللارێن آچدێ شبانین ایکی سئبطئین-ی-عقیل

وئردیله‌ر ایذن دۇروب قاچدێ اوْ جانباز-ی-جمیل

اوْیـانێب صـۆبـح آچێـلان وقتـه غـولام-ی-بد اصیـل

ائیلـه‌ییب گـؤردۆ شبـان، نیصـف-ی-شبانـگـاه فـرار

آجیغینـدان وئـریب اوْل طیفلی‌له‌ره زجر-وْ-فیشار


چاپاراق، قصر-ی-زییاده یئتیب اوْل نسل-ی-فیساد

اوْ ایکی طیفلی چکیب مجلیسه با داد-وْ-عیناد

جوشه گلدی غضه‌بی حۆکم ائله‌دی ابن-ی-زییاد

اوْلارا ظـۆلمــه‌ت-ی-زینـدانیــده وئرسینلــه مقــام

وئرمه‌سینلـه سـۇ سـرین شـربه، دوْیـۇن قـدری طعام


قالـدێـلار مــۆدده‌ت-ی-طــولانــی قــارا زینــدانــدا

ال ایــاق کۆنــده-وْ-زنجیــریــده، زحمــه‌ت جـاندا

بیـر گئجـه آچـدێــلا دیــل محضـه‌ر-ی-زیندانبانـدا

مذهــه‌ب-وْ-دینیــوی یــا شئیــخ، بۇیــور ائیلـه کـره‌م

دئــدی ایسلایمــده مـذهـه‌ب ده علی شیعـه‌سی‌یه‌م‌


دئدیله‌ر کیم دی محمد؟ دئدی پیغه‌مبه‌ر دیر

دئدی کیم دیر علی کی لقبه‌ی حئیدر دیر؟

دئدی موْلا دی منه شیعه‌لره سروه‌ردیر

دئدیله‌ر حضره‌ت-ی-زهرا، حسنین کیم دیر مگه‌ر

دئدی زهرا صدف-ی-دین، حسنین دیر گوْهه‌ر


دئدیله‌ر دین-وْ-دیانه‌تده کی سن دم وۇروسان

شیشه‌ی-ی-قلب-ی-رسولی نییه بس سێندیریسان؟

مسلم اوْلادینی زینداندا اوْدا یاندێرێسان

بیز ابوالطالبین ائی شئیخ ایکی نوواده‌سیییک

مسلمون سبز-ی-کمه‌ر جامه سییه‌ه زاده‌سیییکتانێدێ چۆن ایکی شهزاده‌له‌ری مرد-ی-سلیم

یێخلیب اؤپدۆ ایاغلارینی ائتدی تعظیم

شل اوْلایدێ دئدی زنجیر وۇران وقته الیم

گؤتۆروب کۆنده-وْ-زنجیری وئریب بیر نئچه نان

آچدێ زیندانی مدینه یوْلۇنو وئردی نیشان


پر آچێب کۆنج-ی-قفه‌سده‌ن چێخیب اوْل تئیهوله‌ر

قاچدێ صییاد الینده‌ن قۇرتاران آهوله‌ر

چکدی آسوده نفه‌س توْردان اۇچان یاهوله‌ر‌

بیلمئـییـر‌له‌ر هارا گئتسین‌له‌ر شب-ی-ظۆلمانی؟

هارا آیا چاتاجاق ایشله‌رینین پایانی؟


نابله‌د شهری دیر غۆربه‌تدی جماعه‌ت خونخار

قوْرخۇشورلار گئجه‌نین عاله‌می داروغه دۇتار

اؤز ایاق سسله‌رینه دیسکینیب ائیله‌رله فرار

کوچــه-وْ-بــرزه‌ن-وْ-دربـــه‌نـــدی هـــراســـان دوْلانیـــر

ال اله وئرمیش اوْلار گاه قاچێب گه دایانێر


تنگنا کوچه‌له‌ری گزدی، اوْ وحشه‌ت زده‌له‌ر

یئتدیله‌ر بیر باغا گؤردیله‌ر اێشیقلاندێ سحه‌ر

اؤزله‌رین بیر آغاج اۆستۆنده نیهان ائیله‌دیله‌ر

کی مبادا گؤره یوْلدان کئچه‌ن اول طیفلی‌له‌ری

یئتشیه تازه دن آزاده‌له‌ره جان خطه‌ری


آغاج آلتدا واریدی چئشمه سۇیو، آب-ی-زوْلال

بیر کنیز الده سبو گلدی خۇرامان خوْشحال

گؤردۆ سالمێش سۇیا اؤز عکسین ایکی ماه جمال

آغاج اۆستۆنده ساتاشدێ ایکی طیفله نظه‌ری

تؤکۆلوب چیی‌نینه چین-چین اوْ قرا طۆرره‌له‌ری

{منظه‌ره‌یه باخ-گؤر نه یازێب یحیوی}

دئدی ائی جیلوه‌گران سیزده تجه‌للا گؤرۆره‌م

صورتوزده نۆجه‌با شأنیدی، پئیدا گؤرۆره‌م

سیزده افسۆرده‌لیک آثارین هووئیدا گؤرۆره‌م

گیزله‌نیب سیز بئله یارپاق دا نه اوْلمۇش سبه‌بیز؟

هانسێ شهر اهلی سیز آیا، ندیر اصل-وْ-نسه‌بیز؟


دئدیله‌ر ایندیکی گؤردۆن بیزی محبوبه کنیز

هاشیمی طاییفه‌میز، شهر-ی-مدینه یئریمیز

ایکی قارداشێق اۇشاق، مسلمه فرزند-ی-عزیز

چێخمیشیق کرب-وْ-بلادن قۇرولان توفاندان

قاچمێشیق دست-ی-جفا کیشمه‌کئش-ی-زینداندان


دئـــدی اوْلســـۇن احــد-وْ-حــی‌-وْ-تــوانـایـه قســه‌م

آپارێب جان کیمی سیزی منزیلده گیزله‌دیره‌م

لۆطف ائدین توْپراغین اۆسته قوْیۇن آهیسته قده‌م

آپارێم منزیل-ی-بانوده یاتێب رام اوْلاسێز

اینجـی‌ییبـسیز نئچه گۆن غۆصصــه‌دن آزاد اوْلاسێز


شؤوق ایله دۆشدۆ قاباغا اوْل زن-ی-عاطیفه دیل

تیتره‌شیر واهیمه‌ده‌ن دالدا گله‌ن اوْ ایکی گۆل

قاپێنێ آچـدێ کنیـز، اوْلدۇلا صحنــه داخیــل

خانێمێن گؤزله‌ری دۆشدۆ ایکــی زیبــا اۇشاغا

آیرێلیق گؤرمیش آنالار کیمــی قاچــدێ قاباغا


سوْرۇشوبدور اوْلارێن حاله‌تینی خادیمه‌ده‌ن

خانێما مطلبی عــرض ائیلـه‌دی واضیــح روْشه‌ن

تانێـدێ چۆن آغاسێ مسلمون اوْلادین اوْ زن

دئدی جانیم سیزه قۇربان بۇ نئجه عاله‌م دیر

ایاغیز آبیله دیر طۆرره‌له‌ریز بر هم دیر


آلدێ آغوشینه، اؤپدۆ اوْلارێن دیده‌له‌رین

سپدی عنبه‌ر توْزۇنو، سیلدی یۇدو زولفله‌رین

وئردی مئیل ائیله‌دیله‌ر گرم غذا، آب-ی-سرین

رختئخاب آچدێ سوْرا خانه‌ی-ی-خلوه‌تده یئره

قوْل بوْیۇن دۆشدو ایکی قارداش اوْ ساعه‌تده یئره


کوفه ده ابن-ی-زییاد حۆکم ائله دی چکدیله جار

مسلومون طیفلی‌له‌رین ائیله‌سه هر کیمسه شیکار

آلاجـــاق خلعــه‌ت-وْ-اینعــامینــی بــی‌حد-وْ-شیمــار

حاریث-ی-ظالیـم اوْ بـی‌رحم ائلـه‌دی سعی-وْ-تلاش

تاپـا اوْل طیفلـی‌له‌ری تاکــی آلا چــوْخ پـاداش


گئجـه گــۆنـدوز چاپێب آت گـزدی هامـێ رهگۆذه‌ری

مرکه‌ب اؤلدۆ پییاده قــوْیـۇب اوْل نسل-ی-شری

صـۆره‌تینــده‌ن تــؤکـۆلـۆر زهــر-ی-هـلاهیــل اثــه‌ری

گلــدی نصف-ی-شب ایــدی منـزیلینــه توْخـم-ی-حرام

عوْره‌تینــده‌ن عصبـانیـت ایلــه ایستــه‌دی شـام


خشمگیـن حالـدا غـذا صـرف ائلـه‌دی ایچـدی شـراب

خـابگاهینـه گئدیب چکـدی گـؤزه سـۆرمه‌ی-ی-خواب

اوْ طــره‌فـده یـۇخـو گـؤردۆ ایکـی شهـزاده جنـاب

آتامێز مسلمو گـؤردیـک دئدیلــه‌ر آغـلادێـلار

اوْلارێــن سسلـه‌رینـه اوْلــدۇ اوْ ظالیـم بیــدار


کــوزه یاغــدا‌نیـدا؟ خۇرمــا لیفــی‌نــی یانـدێــردێ

آجـێغینـدان تـپیـگـیلـه قــاپێنــێ سێنـدیـردی

هـر بیـرینـه اوْلارێـن بیـر نئچـه سیلـی وۇردێ

دئـدی کیـم سیـز؟ کیـم؟ ..عـرض.. ائـدیـن سـیز اؤزۆزی

دئدیلـه‌ر مسلمون اوْغـلانلارێ‌یـێق وۇرمــا بیـزی


حبسیده‌ن قاچمێشیق عزم ائیله‌میشیک بیز وطه‌نه

قالێب آواره دۆشۆب مۆشکۆله درد-وْ-مؤحه‌نه

اوْلمـۇشـوق بـۇ گئجـه‌نین وقتی پناهه‌نده سنه

مــرد اوْلان کیمسـه‌نه اینجیـدمـه‌ز آتـاسێـز اۇشـاغـێ

وۇرمـاز ائـو صاحیبـی اۇممـودیـله گلمیـش قـوْنـاغـی


باخمادێ قلبیده ظالیم اوْلارێن نیسگلینه

آتدێ ال قهریله تازه دارانان کاکیلینه

دوْلادێ ساغ اله زولفون بیرینی سوْل الینه

هئی وۇرۇب چکدی غضب‌له یۆزۆ اۆسته سۆردۆ

یۆزله‌رینده‌ن یئره قان آخدێ ائوی قان بۆرۆدۆ


حاریثین عوْره‌تی قاچدێ اریـنیـن دۇتـدۇ الیـن

منـه مئهمـانـدی بۇلار، سـؤیلـه‌دی ائـی مرد-ی- لعیـن

بۇنـدان آرتێـق ائیلـه‌مـه حضـره‌ت-ی-زهـرانی غمین

یا وۇر اؤلدۆر منـی یا وئـر منـه ایقرار طلاق

یا کی بوْشلا وطه‌نه گئدسین ایکی بیکه‌س اۇشاق


گؤرۆسه‌ن طفلی‌له‌رین یۆز گؤزۆ قانه بله‌نیب

وۇدۇغون سیلی‌له‌رین یۆزله‌رینه رددی دۆشۆب

چکیلیب رنگ رمه‌قله‌ر ساری گۆل تک سوْلۇشوب

غضه‌ب-وْ-قهر-ی-ائلاهیده‌ن اۇتان ائیله هراس

طیفل معصومی‌له‌ره رحم ائله ائی حق نشیناس


حاریثین کئشمه‌کئشی صۆبحه چکیب عوْره‌تینه‌ن

فاییده وئرمه‌دی یالوارماغینان میننه‌تینه‌ن

اؤز ائوینده‌ن چێخادێب طیفلی‌له‌ری سۆرعه‌تینه‌ن

[اللـه‌رین باغلاێ، کاکیلله‌رین باغلادێ]

لب-ی-دریایئ فراته یئتیب اوْل مرد-ی-شریر

وئردی شمشیر غولامه دئدی باشلارێن آییر


آتدێ شمشیری یئره وۇردۇ اؤزۆن نهره غولام

ساحیله چێخدی دئدی حاریثه ائی بدفرجام

ائتمه‌ره‌م سن کیمی قان تؤکمه‌یه راحه‌ت اقدام

شأنیم اسکیکدی غولامه‌م دئمه یوْخ منده کمال

آتادان نۆطفه‌یئ پاکه‌م یئمیشه‌م شیر-ی-حلال


آلدێ شمشیرین اله قصد ائله‌دی ظالیم اؤزۆ

برق شمشیره اوْ معصومی‌له‌رین دۆشدۆ گؤزۆ

دۇتۇلۇب دیللـــه‌ری آغزێندا گیرئه‌له‌ندی سؤزۆ

دیل دۆتار دۆتماز اوْ ملعونه اوْلار ائتدی جواب

اؤلدۆرۆسن نه جهتده ن بیزی ائی خانه خراب


بیز اۇشاق سن کیشی‌سه‌ن سؤیله سنه نئیله‌میشیک

سنه مئهمانیک ائوینده چؤره‌گینده‌ن یئمیشیک

سؤزۆ گیزله‌تمه‌میشیک، آدێمیزی دۆز دئمیشیک

سال قۇلاقلارێمیزه حلقه آپار شهریده سات

یا کی وئر ابن–ی-زییاده بیزی در حال-ی-حیات


دئدی باشلاریزا پۇل وئرسین امیر مۆشته‌ریدیر

دئدیله‌ر زینده آپارسوْن بۇ ایشین بئهته‌ریدیر

بۇ بیزیم باشلارێمێز الده اوْنۇن خنجه‌ریدیر

یا باغێشــلار بیــزی آزاد ائــده‌ر آللاهــه گــؤره

یـا کــی حـؤکم ائیلـه‌ســه تــؤک قانێمێـزی اوْردا یئره


یا کی رحم ائیله یئتیمیک ده اوْلۇب حیکمه‌تیمیز

وار بیـزیــم احمــد-ی- محمودیـلــه خـویشیـت‌یمیـز

حؤکم-ی-قۇرآنه بـاخ آرتێـرمـا بیزیـم زحمــه‌تیمیز

دئدی نه دین-وْ نه قۇرآن، نه محمــد تانێیـام

هامـێ‌سێندان سیـزی اؤلدۆرمـه‌گی چوْخ خوْش تانیێام


دئدیله‌ر ایندیکی تصمیمیوه تغییر اوْلماز

وئر بیزه مؤهله‌ت ایکی رکعت ائده‌ک راز و نیاز

دئدی مانئع دگیله‌م گرچی ثمه‌رسیزدی نماز

قوْللارێن چیمرئییب آلدێلا وضو اوْلدۇ تمام

قـیبله سمتینه نماز ائتمـه‌گه ائتدیله قییام


لفــظ-ی-تکبیریلــه یــاد ائیلــه‌دیلــه‌ر آلــلاهــی

ائتدیلــه‌ر صئـدقیـلــه تصـدیـــق رســول-وْ-آللاهی

قێلــدیــلار ذیکــر-ی-ایمــامــه‌تده ولــی-وْ-آللاهی

دئییــب اذکار-ی-صــلاتــی قۇتاریب چکدیلـه آه

آرامێزدا اؤزۆن حؤکم ائت دئدیله‌ر یا آللاه


دئدیله‌ر عوْره‌ت-ی-حاریث کی شهید ائتدی بیزی

باغلا بیر بوخچایا پیراهنینه‌ن زۆلفیمیزی

یثـریــبه گؤنــده‌ر اوْ قانــه باتـان آثاریمیـزی

اوْلسـا گــر ائولـه‌ریمیـزده باجیمیز یا آنامیز

باتمێشیـق باخبـه‌ر اوْلســۇن نه نوْعـی قانـا بیز


اوْل لعین دۇتدو بؤیۆک قارداشێن اووه‌ل یاخاسێن

آتدێ ابراهیم اؤزۆن کسدی اوْلارێن آراسێن

اللــه‌رین وئردی قباغه یئدی خنجه‌ر یاراسێن

دئدی تئز وۇر منی اؤلدۆر کی اؤلۆم راحه‌ت اوْلام

یوْخدۇ قان ایچره گؤره‌م قارداشیمێ منده دوام


تئز محمد دئدی اؤلدۆر منی ائی دیو-ی-جهان

نعشیمی قارداشێمێن گؤرمه‌گه یوْخ منده توان

قوْی قارێشسێن سوْرادان بیربیرینه هر ایکی قان

منه تأکید ایله ابراهیمی تاپشێرمیش آنام

نه روادیر باتا قانه دایانێب منده باخام


اوْلارێــن زولفــونــو حاریــث الینــه دستــه‌لــه‌دی

دفعه‌ته‌ن هر ایکی‌سینین باشێنێ ذیـبــح ائلـه‌دی‌

کمــه‌رین پیــره‌هه‌نین قیـرمیزی قانه بله‌دی

غئیظ ایله نعشیله‌رین آتدێ فراته اوْ دنی

گؤردۆله‌ر اوْلدۇ هم آغۇش ایکی باشسیز بده‌نی


ایکی آشوفته‌له‌نه‌ن طۆرره‌له‌ری قانلێ هؤرۆب

ایکی‌سین بیربیرینه باغلێ بیر الده گؤتۆرۆب

هوه‌س-ی خلعه‌تیله ابن-ی-زیاده یئتیریب

خوْنچادا تخت قباغینده اوْنۇ قوْیدۇ یئره

واهمه سالدێ اوْنۇن منظه‌ره‌سی قلبله‌ره‌


گؤردۆله‌ر اوْل بالاجا باشلار گؤزله‌ر سۆزۆلۆب

گؤیــه‌ریـب اۆزلــه‌ری قاشــه قــان دۆزۆلــۆب

سێندێریـب دیشله‌رینـی سیلــی زنخـه‌دان ازیلیــب

باغلانیـب سیـب-ی-بهئشتـی تک اوْلار بیـر-بیـرینه

قانلـێ تـوْز لککـه سالێب صفحه‌ی-ی-صـــوره‌تله‌رینه


دۆشــدۆ بــۇ منظـــه‌ره‌ده‌ مجلیســـه آواز-وْ-نــوا

اوْ قساوه‌تــده زییــاد اوْغلــۇ اؤزۆ اهـل-ی-جـفـا

اۇجادان آغلادێ اوْل طیفلی‌له‌رین حالینــه تا

وئـردی دستور اوْ یئر کی کسیلیب بۇ باشلار

دئدی آیا بۇ مجلیسده علی عاشیقی وار

-------------------------
نام نوحه :غارت خیام بعد از شهادت امام حسین

اثر: حاج عباسقلی یحیوی اردبیلی (تاج‌الشعراء)


رجز

گل خئیمه‌لر تالاندێ یا سییئد-وْ-الائمه

بیمارون اوْددا یاندێ یا سییئد-وْ-الائمه


شئمرین الینده خنجه‌ر، خون-ی-خودایه باتدێ

زهرا اوْ قانێ دۆتسۆن، گوْداله معجه‌ر آتدێ

«زینب»ده تللین اۆسته، باشدان الین اۇجاتدێ

بیر قاچدێ بیر دایاندێ، یا سییئد-وْ-الائمهیاتما نجف چؤلینده، گل گؤر نه وار مناده

قۇربانلارۇن کسیلدی، قان داشدێ کربلاده

تۇفان-ی-ظۆلمه دۆشدۆ، غرق اوْلدۇ خانه‌واده

عاله‌م قرا بوْیاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


هر آن یاغار یئر اۆسته، گۆن کۆره‌سینده‌ن آذه‌ر

قۇملار قێزێب یا پیشمیش، قان یاره‌لرده قَینه‌ر

بۇ حالیده حۆسئینه لازێمدێر آب-ی-کوثر

سۇ تئز گتیر اماندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


گل قوْیما ذوالفیقارون الده‌ن اله یئتیشسین

میراث-ی-انبیانی، اغیار الینه دۆشسۆن

اهل-ی-حره‌م ایساره‌ت چنگالینه ایلیشسین

ظوْهر اوْلدۇ ایش دوْلاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


سئل تک تؤکۆلدۆ لئشکه‌ر یوْخدۇر اوْنۇن حئسابی

باغلاندێ کربلاده، ظۆلم-وْ-بلا کیتابی

شاهانه خئیمه‌گاهون، پیراهه‌ن-وْ-طنابی

دوْغراندێ پارچالاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


دۆشمه‌ن سوْیۇب آپاردێ، خرگاه-ی-شاه-ی-دینی

زنجیره باغلایێبلار اطفال-ی-نازه‌نینی

زینب اوْلۇب حۆسئینین گویا کی جانئشینی

سولتان-ی-کارواندی، یا سییئد-وْ-الائمه


قاتیل سالێب یۆز اۆسته، مظلوم-ی-کربلانی

آرخاسێ اۆسته دؤنده‌ر، «مذبوح مِن قَفانی»

گل رو بئقئبله ائیله، بۇ مؤحته‌ره‌م فدانی

آخه‌ر وضوسی قاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


اوْل باخبه‌ر حۆسئینین بی‌حدّ یاره‌سینده‌ن

سینه یاراسێ چوْخدۇر، چرخین سیتاره‌سینده‌ن

دریای-ی-قتلگاهه، اعضای پاره‌سینده‌ن

قان سۇ کیمی رواندی، یا سییئد-وْ-الائمه


آتلارا نعل-ی-تازه، وۇردۇلا اشقیالر

محو ائیله‌سینله نعش-ی-سولتانی چارپالر

تئز درک ائله حۆسئینی بلکه اوْ بی‌حیالر

گؤردی سنی اۇتاندێ، یا سییئد-وْ-الائمه


بۆلبۆلرون داغێلمێش صحرایه دسته-دسته

گۆلزاری ترک ائدیبدیر، موْرغان-ی-پرشیکه‌سته

گرد-وْ-غوبار ائنیبدیر افسورده گۆللـه‌ر اۆسته

گۆلشه‌ن سوْلۇب خزاندی، یا سییئد-وْ-الائمه


کم ائتمه یحیوی‌ دن انعامیوی اماندی

عئشقیزده باغلانێبدێر زنجیره چوْخ زاماندی

یعنی سیزین قاپێزدا شاعیردی نوحه‌خوان دی

هم کلب-ی-آستاندێة یا سییئد-وْ-الائمه

----------------------------