نام نوحه : زبانحال حضرت زینب کبری (س) در فتلگاه کربلا
نام شاعر : اکبر عبدی قراملکی

اوجاتدی پرچم حقّی بو نهضتون یارالی
رواج دین مبین اولدی خدمتون یارالی
منای عشقده لب تشنه قانه باتدون سن
یاتوب قوم اوسته یاتان ملتی اویاتدون سن
جهاندا پرچم حرّیتی اوجاتدون سن
جهاندا اولدی نظام و طریقتون یارالی
نه یاتموسان دیزیمین طاقتی گوزوم نوری
فراق یک شبه دلدن سالوب بو رنجوری
وصاله یتدیم اُپم قوی بو نحر منحوری
نصیبیم اولدی بو فیض زیارتون یارالی
خدایه شکر اولا یتدیم بو فیض عظمایه
سرور قلبیدی اقرار دور تولّایه
ویرر بیر اوزگه صفا هر دل مصفّایه
مطاف اهل محبّتدی حضرتون یارالی
تاپوپسان حقّه تقّرب بو عرصه ده مطلق
ازلده مشتق اولان نوره اولموسان ملحق
اولوبدی قابل تحسین تقرّبون الحق
محسّنایتدی بو قصد قربتون یارالی
طریق عشقده طّیّ مسافت ایتدون سن
کمال همّتیله قرب حقّه یتدون سن
خدایه آند اولا حقدور بو یول که گتدون سن
ثبات عالمه ایلر شهادتون یارالی
ایله پوزوبدی بو آشفته حالیمی حالین
اولوبدی نقش زمین یرده جسم پامالین
اوزیوه ایلموسن قانلی تپراقی بالین
اودور تاپوپدی فضیلت بو تربتون یارالی
آنام عزیزی او خاتونه ناز پرورده
بو حالتون گتورور قلب عالمی درده
نه باتموسان سنه قربان اولوم قوری یرده
اویان سرشکیمی قان ایتدی محنتون یارالی
اویان نه خوابیدی بو قانلی رختخواب اُسته
قزل گلون دیه سن برگی دوشموش آب اُسته
ابو تراب کیمی یاتموسان تُراب اُسته
بو امریده آتاما وار شباهتون یارالی
بیز آل هاشیمه میراث بو شهادتدور
شهادتی که کمالالت عهده آیتدور
شخیص شخصه فضیلتدی بو سعادتدور
سعیدی اسعد ایدر بو سعادتون یارالی
شهادتی که بو صحراده انتخاب ایتدون
علیه باطله بیر سرخ انقلاب ایتدون
جوامع بشریّتده فتح باب ایتدون
حصار ظلمی شکست ایتدی همتون یارالی
بیر انقلاب ایلدون سن بو دشت پُرغمده
ملاک مظهر آزادی اولدی عالمده
هر ایل بو واقعه تجدید اولار محرّمده
دوشر منابر و مسجدده صحبتون یارالی
او قدری یاره وروب جسموه بو اهل عراق
کتاب عمریمه تشبیه دور اولوب اوراق
اولا بو حالین آنام فاطمه گوزوندن ایراق
چتین شماریه گلسون جراحتون یارالی
باخان بو جسمه یانار دلده ناله جانکاه
اولار عداوت آل اُمیه دن آگاه
تعجّبیله دیر لا اله الاّ الله
نه جرم اولوب سبب حتک حرمتون یارالی
اولوب وجودیوه وابسته عالم امکان
ولایتونله مدوّردی گردش دوران
فصول اربعه ده مطلقا اولار نقصان
جهانه دوشمسه ظلّ ولایتون یارالی
شپهر شمس و قمر جمله ثابت و سیّار
نظام هستی کماکان مایکن اقطار
فلک ملک بو عوالم بو گنبد دوّار
اولور تمامیسی مرهون منّتون یارالی
دیسم غلطدی سنه نیّر درخشنده
نه گون که سندن اولور آفتاب شرمنده
هزار شمس و شموس آستانوه بنده
قویوب عوالمی حیران جلالتون یارالی
بو آستانه ده ای صاحب جلال و خول
که دوست و دشمنه اولموش کرامتون اکمل
نه ساربان الی بوش گئتدی نه گئیدوب بجدل
آز المیوبدی آز الماز کرامتون یارالی
بو چولده سن که شهید اولدون ای ولی الله
تالاندی آل علی یاندی خیمه و خرگاه
اسیر فرقۀ گمراه اولوبدی آل الله
ستمله قول قولا باغلاندی عترتون یارالی
ایا ولی نعم "عبدیم" اوزوم جاهل
بیر عمر اولموشام اعمال خیریدن غافل
ایدیم نه چاره اگر لطفون اولماسا شامل
بو حال زاریمه لطف و عنایتون یارالی
هزار حیف غروریم منی ایلیوب اغفال
دولوبدی جُرمیله عمروم کتابی مالامال
بو روسیاه و سرافکنده نی چکوب فی الحال
بو آستانیه مهر و محبّتون یارالی
منبع :http://asheghanmovla.persianblog.ir
منبع اصلی : کتاب منشور عاشورا ج1