نام نوحه : شهادت امام حسین (ع)
نام شاعر : محمد بوذری متخلص به : ( بوذری )

چک بوگون ای گون خجالت سنده بات
باتدی خورشید امامت سنده بات
گورموسن وار کوئینده نه انقلاب
قانه غلطان اولدی سبط بو تراب
اولدی بستر شاه عطشانه تراب
گل یوزه سال ابر ظلمت سنده بات
کربلا صحراسی قان دریاسیدور
زیب خاک و خون حسین اعضاسیدور
عرش اعلاده حسینون یاسیدور
آز قالور قوپسون قیامت سنده بات
وار حسینون گرچه چوخ چوخ یاره سی
هانسی اعضاسین دیوم یوخ یاره سی
گورموسن قلبینده وار اوخ یاره سی
جسمنه سالما حرارت سنده بات
یاره لر یار آختاران گوز تک باخار
یاره لردن چشمه چشمه قان آخار
سوز نارون یاندیرار از بس باخار
نور نارون بسدی گزلت سنده بات
جان جانان گورموسن عطشان یاتوب
تیره تپراقه قیزیل قانین قاتوب
گورموسن خورشید دین حق یاتوب
گور بو حالی ایله خفّت سنده بات
سنده وار غفلت مگر ای آفتاب
آغلوری حال حسینه بو تراب
قلب زهرانی ایدورسن سن کباب
سالما نورون ایتمه غفلت سنده بات
کاش ای گون چخمییدون سن بو گون
ایتموییدون عالمی روشن بو گون
سوز شوندن یاندی بیر گلشن بو گون
گئتدی گللردن طراوت سنده بات
صبح طالعدن که اولدن آشکار
روز آل حیدر اولدی شام تار
اولموسان سیرونده آخر شرمسار
باتدی خورشید شریعت سنده بات
گورموسن حال و لهده شاه عشق
مقتلی ایلوبدی خلوتگاه عشق
درد دل ایلور او خاطر خواه عشق
قوی اولا بیر لحظه راحت سنده بات
سن بو نور حقّین ای تابنده هور
نور ذاتیندن ایدوبسن کسب نور
ناروی گزلت قالوبدور جسمی عور
یاندی جسمینده جراحت سنده بات
گورموسن یاندی داغیلدی خیمه لر
قاچدیلار صحرالره مه پاره لر
گورموسن آل علی قالدی ملر
گون قوتولسون ایله سرعت سنده بات
قالمیوب زینب بوگون جان فکرینه
فکر جانی آتدی جانان فکرینه
چون قالوب شام غریبان فکرینه
قورتولا یوم مصیبت سنده بات
"بوذری" بزم عزاده آغلایان
ایلمه غفلت اجل ویرمز امان
مطلعونده گلدی بو سوز چوخ روان
باتدی خورشید امامت سنده بات

منبع :http://asheghanmovla.persianblog.ir
منبع اصلی : کتاب منشور عاشورا ج1