نام نوحه : زبانحال جناب رباب به حضرت علی اصغر (ع)
نام شاعر : سید محسن رجائی متخلص به : ( مجنون )

ایمدی که خلوتدی بزم راز اوغول
دور ایداخ بیر درد دل آغاز اوغول

حرمله تاراج ایدوبدور هوشیمی
اوخلیوبدور طایر خاموشیمی
بوش قویوب گهواره آغوشیمی
قالموشام بی یار و بی همراز اوغول

اللریم حسرتله سینمده قالوب
کیم سنی ظلمیله بو حاله سالوب
تشنه لیق آراموی الدن آلوب
یا که ایلورسن ربابه ناز اوغول

حسنده ای مایه رشک ملک
نور چشم قطب افلاک و سمک
بولمورم علت ندور دور فلک
منله ایتدی سازینی ناساز اوغول

مرغ حق که دمبدم شب تا سحر
نغمه جانسوزیله حق حق دیر
دادگاه حقدن حق ایستیر
من کیمی اولماز نوا پرداز اوغول

من ربابم سوز و سازیم وار منیم
ناله های جانگدازیم وار منیم
نازیوه بیرده نیازیم وار منیم
حیف اولا وار سنده شرم ناز اوغول

رشته زلفونده ای گلبرگ ناز
باغلامشدیم تار امید دراز
بی سبب هزگز دگل بو سوز و ساز
آلتی آی اولدون منه دمساز اوغول

من دیردیم هر دم ای نیکو سیر
رشد ایدرسن باغ عشقیم بر ویرر
درمدیم شاخ امیدیمدن ثمر
گل کیمی عمرون اولوب چوخ آز اوغول

بارگاه عشقدن تا بر ملا
خوان عشقه ویردیلر بوگون صلا
بو صلایه سویلدون سنده بلا
عشقوی ایتدون عجب ابراز اوغول

خرداجا بیر سنیله ای مه جبین
دلده عشقون عشق ذاتی دور یقین
تا ایشتدون نغمه هل من معین
شوقدن آچدون پر پرواز اوغول

سینه مالامال شوق کارزار
جانب میدانه اولدون رهسپار
قویمادون اولسون ربابی شرمسار
ای منه سرمایه اعزاز اوغول

هر کسه اولماز میسر بو مقام
دیننه فدیه ویره بیر تشنه کام
اولموشام مشمول لطف لاینام
ایتموشم بو منصبی احراز اوغول

عشقون ای سرمشق عشاق جهان
مکتب عشق ایچره ویرون امتحان
امتحاندان چیخدون ای آرام جان
آلموسان بیر رتبه ممتاز اوغول

حالیمه یانسا اگر بیر سلسله
خوش گله عشاقه محنتدن گله
گلمرم هرگز مصیبتدن دله
اشک چشمیم اولماسا غماز اوغول

لطف حق میداندا یار اولدی سنه
گلمدون تیر جفادن شیونه
شوقدن لبخند ویردون دشمنه
ایلدون بو بارده اعجاز اوغول

مرحبا ای طایر عرش آشیان
آشیانون اولدی قرب لامکان
شانوه لایق دگلدی خاکدان
عرشیده پرواز ایدر شهباز اوغول

آتشه دونسون گوروم عالمده آب
سو دگلدی گوردوقوم برج سراب
ساز دلده وار یری سنسیز رباب
باشلاسا بیر شوریله شهناز اوغول

هم اولوب کاخ امیدیم زیر و رو
هم اولوب قلبیم مزار آرزو
هاردا گورسم سودامر یا جام سو
ایلیر زخم دیلیم سرباز اوغول

باشه یتدی تشنه لیقدان شیونون
زینت اولدی گوگلره قانون سنون
گوئیا بیر بوش قفسدور بو تنون
ای بهشتی مرغ بی آواز اوغول

عرصه تاریخیده چوخ جنگ اولار
جنگیده گردان و تیپ و هنگ اولار
هنگیده سرلشکر و سرهنگ اولار
کیم گوروب ششماهه بیر سرباز اوغول

غصه دن چوخ قلب قانیله دولار
چوخ اورک تیر غمه آماج اولار
رسمدور هر گل خزان فصلی سولار
لیک بیر گل سن کیمی سولماز اوغول

چوخ گله زحمت چکر چوخ باغبان
تا جهان وار لیکن ای آرام جان
ویرمیوب هرگز نشان دور زمان
سن کیمی گل من کیمی گلباز اوغول

تا جهانی خلق ایدوب پروردگار
چوخ جنایت لر گوروب بو روزگار
حرمله مثلی ولی بیر نابکار
اولمیوب تاریخیده اولماز اوغول

هانسی طفله سو دم پیکان ویرر
دیننه کیم تشنه لب قربان ویرر
دهرده چوخ شیرخواره جان ویرر
لیک بیر قونداقه قان دولماز اوغول

یانمورام که ویرموسن لب تشنه جان
ایلیوب بو غم ربابی باغریقان
گل بوغازیندان صورا آیری نشان
تاپمادی بی رحم تیرانداز اوغول

بو سوزه واقفدی ارباب ادب
شعرون نقصی دگل جای عجب
شایگان اولموش بو ایراده سبب
بوردا وار بیر نکته ایجاز اوغول

ایله کیم هر بلبل شیدا اوخور
بلبلان گلشن زهرا اوخور
نوحه نی مجنون یازار اما اوخور
سیدی و فاخر و طهباز اوغول

منبع : http://asheghanmovla.persianblog.ir
منبع اصلی : کتاب منشور عاشورا ج1