زندگینامه استاد حاج حسین غفاری اردبیلی (حفظهم الله ):


حسین غفاری فرزند مرحوم حاج نقد علی در سال

۱۳۳۶/۶/۶در تهران متولد شد به گفته خودش که

 می گوید هنوز قلم مشق در دست نگرفته بودم که

علم عشق بر دوش گرفتم و یاد عشق مولایم
 
حضرت امام حسین ریشه در جانم دواند. وی تا
 
دوران تحصیلات دبیرستان را در تهران سپری نمود.
 
وسپس در ۲۱سالگی با همسر فعلی اش که از
 
خانواده قائمیان و نواده دختری مرحوم علی ناصری
 
می باشد ازدواج نمود و همین امر باعث شد تا
 
رشته سرنوشت او را به اردبیل بکشاند نزدیک
 
به ۳۰ سال است که شعر می نویسد وزمانی
 
شعله های مرثیه سرایی در او شدت گرفت که
 
سالها پیش با استاد انور اردبیلی آشنا شد او از
استاد انور بعنوانه اولین و آخرین استاد خود به
 
نیکی یاد می کند و بخشی از موفقیتهای خود را
 
مرهون راهنماییهای آن مرحوم می داند… صلاة
 
عاشورا __ صراط عاشورا __شکوفه های فدک __
 
برات عاشورا_ زکات عاشورا_حیات عاشورایی 6 کتاب او هستند

او قبلا مسئولیت ریاست شعر و ادب استان اردبیل را بعهده
 
داشت و اینک عضو انجمن شعر و ادب دارلارشاد
 
حسینی می باشد…با آرزوی موفقیت برایشان