توضیحی مختصر در مورد این قسمت وبلاگ: ( درد دل با عاشقان -سرفصل عاشقان):

 

این قسمت وبلاگ شامل تلفیقی از خط و نقش و طرح و تذهیب که : گلچینی از تک بیتی ها _ دوبیتی ها و

مجموعه ای از اشعار   : شاعران  و  مداحان اهل بیت ویادی از این عزیزان می باشد.