کد دعای فرجasheghanmovla - شهادت امام باقرعلیه السلام

سالروز شهادت امام محمد باقر (باقرالعلوم)(ع) را به عموم شيعيان جهان تسليت عرض مي نماييم هرچه دارم از تودارم مولا