کد دعای فرجشهادت امام صادق علیه السلام

سالروز شهادت امام جعقر صادق (رئیس مذهب تشیع ) (ع) را به عموم شيعيان جهان تسليت عرض مي نماييم هرچه دارم از تودارم مولا