کد دعای فرجمیلاد امام حسن عسگری

ولادت با سعادت امام حسن عسگری (ع) را به عموم شیعیان جهان تبریک عرض می نماییم هرچه دارم از تودارم مولا